Chỉ mục bài viết
Thánh Linh và vương quốc
Quyết định vững chắc của chúng ta cho Đức Chúa Trời và nước Ngài
Một tâm linh phi thường cho vương quốc
Hội Thánh là vương quốc của Đức Chúa Trời ngày nay
Dàn ý
Tất cả các trang

Chúa Cứu Thế Giê-su, Vua và Chúa chúng ta, cùng tiến bước với chúng ta và chuẩn bị vương quốc Ngài cho chúng ta. Đó là kinh nghiệm của chúng tôi trong Trại Cuối Tuần vừa rồi. Nhiều người tham dự đã tập chia sẻ Thánh Linh của Đức Chúa Trời và sự sống tuyệt vời của Ngài. Một đồng cỏ tươi tốt cho những người đói khát Lời hằng sống của Đức Chúa Trời! Chúng tôi đã sử dụng dàn ý này làm cơ sở. Sau đây là một số lời chia sẻ ngắn của các anh em thanh niên.

Download bài viết: pdfPDF hay PRCPRC (cho mobile)
Bài liên quan:
Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: