Bài giảng

Hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần

 

Chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa

 

Trở nên trọn vẹn nhờ chịu khổ

 

Những lời khốn thay trong Ê-sai 28-35 và sự khôi phục lại Si-ôn

 

Đức Chúa Trời phán xét các kẻ thù của Si-ôn

 

Đấng Christ và vương quốc của Ngài trong sách Ê-sai (chương 13 đến 48)