Số Tựa bài hátNghe/Tải Hợp âm
52 Chúa Jesus là tình yêu đầu(NEW) iconmedia32x32 pdf.png
67 Jesus, con yêu Ngài(NEW) iconmedia32x32 pdf.png
87 Halleluja! Hát cho Chúa một bài ca mới iconmedia32x32 pdf.png
174 Tôi đã được đóng đinh với Đấng Christ rồi (Ga-la-ti 2:20) iconmedia32x32 pdf.png
198 Chúa Giê-su sống trong tôi iconmedia32x32 pdf.png
241 Nếu không có Đức Tin (Hê-bơ-rơ 11:6) iconmedia32x32 pdf.png
248 Chúa ơi! Chúng con xing dâng lòng mình cho Chúa iconmedia32x32 pdf.png
250 Hãy nhớ lời thề Đa-vít iconmedia32x32 pdf.png
265 Amen với Lời Chúa iconmedia32x32 pdf.png
315 Con muốn là người đắc thắng cho Ngài (NEW) iconmedia32x32 pdf.png
315 I want to be an overcomer iconmedia32x32
327 Vua tôi sẽ sớm quay trở lại iconmedia32x32 pdf.png
432 Ý nghĩa của cuộc sống iconmedia32x32 pdf.png