Chúa Giê-su nói gì về sự tái lâm của Ngài?

Trong những năm, tháng và tuần qua, qua nhiều dấu hiệu, Đức Chúa Trời đã nhiều lần xác nhận rằng sự trở lại của Chúa Giê-su đang ở rất gần. Cũng trong sách Khải Huyền, Đức Chúa Trời đã chỉ cho Giăng những gì sắp phải xảy đến: “… để bày tỏ cho các đầy tớ Ngài những việc sắp phải xảy đến; và Ngài đã bày tỏ nó qua các dấu hiệu” (Khải Huyền 1:1). Chúa rất muốn cho dân của Ngài biết những gì sắp xảy đến. Nguyên tắc này có thể được tìm thấy nhiều lần trong Lời Chúa. Đức Chúa Trời đã bày tỏ kế hoạch của mình cho những người cùng đi với ngài.  Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ kế hoạch của Ngài, mà còn bày tỏ cả thời gian thực hiện kế hoạch nữa.

Một trong những dấu hiệu cơ bản nhất về sự trở lại của Chúa Giê-su là một hiệp định hòa bình ở Trung Đông (xem Đa-ni-ên 9:27). Đa-ni-ên cho biết giữa Israel và các quốc gia Ả Rập sẽ có một giao ước. Giao ước này cho phép người Do Thái được phép dâng của lễ trên Núi Đền trở lại. Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi Donald Trump là tổng thống Mỹ, nhiều dấu hiệu cho thấy một hiệp định hòa bình như vậy ngày càng có khả năng. Nếu hiệp định này có hiệu lực thì 1260 ngày sau đó ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời sẽ ập xuống. Lời Đức Chúa Trời đã cho cho chúng ta biết con số 1260 ngày rất rõ (xem sách Đa-ni-ên và sách Khải Huyền).

Sự thờ ơ trong dân Chúa

Tuy nhiên, khi nói với các Cơ Đốc nhân về sự tái lâm sắp xảy ra của Chúa Giê-su, người ta thường hay trích dẫn câu Kinh Thánh: “Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, chỉ một mình Cha biết mà thôi“. (Ma-thi-ơ 24:36). Đáng tiếc là câu Kinh Thánh này đã kết thúc đề tài Chúa tái lâm đối với nhiều Cơ Đốc nhân. Thời điểm tái lâm của Chúa dường như không thể xác định được. Dường như người ta muốn cáo lỗi để không phải suy nghĩ về sự trở lại của Chúa chúng ta.  

Nhưng chúng ta có thể thực sự đối phó với Lời Chúa như thế không? Đó có phải là tất cả những gì Chúa muốn nói với chúng ta về sự tái lâm của Ngài không?

Nhiều manh mối về sự trở lại của Chúa ở trong Kinh Thánh

Chúa Giê-su nói nhiều về sự trở lại của Ngài. Kinh Thánh cho biết khi nào Ngài sẽ trở lại và nó sẽ như thế nào. Cũng trong Ma-thi-ơ 24, Chúa cho biết nhiều chi tiết hơn về sự tái lâm của Ngài. 

Như trong thời Nô-ê thể nào thì lúc Con Người đến cũng thể ấy” (Ma-thi-ơ 24:37).

Như vậy, Chúa cho chúng ta một manh mối rõ ràng liên quan đến thời Nô-ê. Nhưng thời Nô-ê thì như thế nào?

Câu chuyện này đã bắt đầu với Hê-nóc (xem Sáng Thế Ký 5:21-24), ông nội của Nô-ê. Đức Chúa Trời đã cho Hê-nóc biết trước về sự phán xét (lụt đại hồng thủy) sẽ đến trên toàn trái đất. Đức Chúa Trời không cho Hê-nóc biết thời điểm của sự phán xét. Nhưng Đức Chúa Trời cho biết rằng khi con trai của ông là Mê-tu-sê-la chết thì sự phán xét sẽ đến. Chính vì vậy, Hê-nóc đặt tên con trai mình là Mê-tu-sê-la (có nghĩa là: nếu người này chết thì nó sẽ đến). Tuy nhiên, Hê-nóc đã không biết trước khi nào thì con trai mình sẽ chết (Mê-tu-sê-la đã chết lúc 969 tuổi). Sau khi Đức Chúa Trời bày tỏ về sự phán xét thì Hê-nóc đã cùng đi với Đức Chúa Trời rồi sau đó được cất lên. Chắc chắn rằng sự bày tỏ của Đức Chúa Trời đã tác động mạnh đến sự thay đổi của Hê-nóc. Trong khi Hê-nóc không biết chi tiết về sự phán xét cũng như thời điểm, Đức Chúa Trời đã cho Nô-ê biết chi tiết về kế hoạch của Ngài. Nô-ê phải làm một con thuyền.

Thời gian càng gần đền thì khải thị của Đức Chúa Trời càng chính xác hơn

Đức Chúa Trời phán với Nô-ê: “Ta đã quyết định tận diệt mọi người, vì do chúng mà thế gian đầy dẫy điều hung bạo. Nầy, Ta sẽ tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ gô-phe, chia thành từng phòng và trét nhựa chai cả trong lẫn ngoài” (Sáng Thế Ký 6:13-14).

„Còn Ta, Ta sẽ dẫn nước lụt đến trên đất để tiêu diệt tất cả các loài xác thịt có hơi thở ở dưới trời. Mọi vật trên đất đều sẽ chết hết“ (Sáng Thế Ký 6:17)

Lúc đầu, Nô-ê không biết ngày và giờ. Nhưng lụt đại hồng thủy càng gần đến, Đức Chúa Trời càng bày tỏ cho Nô-ê biết nhiều chi tiết hơn.

Vì còn bảy ngày nữa, Ta sẽ đổ mưa xuống đất suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm, và Ta sẽ quét sạch khỏi mặt đất tất cả các sinh vật mà Ta đã dựng nên“ (Sáng Thế Ký 7:4).

Ngay trước lụt đại hồng thủy, Đức Chúa Trời đã cho Nô-ê biết chính xác ngày mà sự phán xét sẽ đến.

Cách đây khoảng 2000 năm, khi Chúa Giê-su nói với các môn đồ về ngày và giờ đó thì không ai biết được(Ma-thi-ơ 24:36), thì lúc đó Ngài không thể nói khi nào Ngài sẽ trở lại. Nếu các môn đồ của Ngài biết 2000 năm sau Ngài mới trở lại thì họ chắc chắn sẽ tiếp tục đi đánh cá. Hơn nữa, khi Chúa Giê-su làm người, trước khi  lên trời, Ngài cũng không biết khi nào sẽ trở lại. Tuy nhiên, bây giờ Ngài đang ngồi trên ngai vàng ở trên trời, nên Ngài muốn cho chúng ta biết các dấu hiệu tái lâm để chúng ta chuẩn bị.

Ngày nay cũng như thời Nô-ê: Sự phán xét càng đến gần, Đức Chúa Trời càng sẽ bày tỏ cho chúng ta biết nhiều chi tiết hơn nữa. Đức Chúa Trời biết chúng ta sẵn sàng vào ngày Chúa trở lại để cất những trái đầu mùa lên trời.

Nguyện xin Chúa cho tất cả chúng ta biết chuẩn bị. Thời giờ đã gần đến rồi!

(Dịch từ bài “WAS UNS JESUS ÜBER SEIN ZWEITES KOMMEN SAGT?” của Himmlisches-Jerusalem.de)