Chúa Giê-su trở lại: Những lời tiên tri và sự ứng nghiệm – Israel, Jerusalem, Trump

Featured Video Play Icon

Chúa Giê-su đang sắp trở lại. Những gì mà Đức Chúa Trời đã phán cách đây hàng ngàn năm về Israel, Jerusalem và Donald Trump đang ứng nghiệm chính xác trong thời gian chúng ta. Các bạn đừng chờ đợi mà hãy chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Giê-su. Nó sắp nghiêm trọng rồi bạn.

(Dịch từ bài “Jesus is coming: Prophecy and fulfillment – Israel, Jerusalem, Trump“)

In bài