Nghe iconmedia32x32
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Hát lên nào một bài ngợi ca
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Hát lên cho Ngài một bài ngợi ca
Nào Hội Thánh Chúa hãy hát lên cùng nhau. Ta ngợi khen Chúa
Nào Hội Thánh Chúa hãy hát lên cùng nhau. Ta ngợi khen Ngài

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Hát lên nào một bài ngợi ca
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Hát lên cho Ngài một bài ngợi ca
Nào Hội Thánh Chúa hãy hát lên cùng nhau. Ta ngợi khen Chúa
Nào Hội Thánh Chúa hãy hát lên cùng nhau. Ta ngợi khen Ngài

Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: