Chỉ mục bài viết
Điều huyền nhiệm của mọi thời đại: Đấng Christ trong anh em, niềm hy vọng về sự vinh hiển +MP3
Phần 1: Nhận biết Đấng Christ hằng sống
Phần 2: Sự giàu có vô tận của Đấng Christ
Phần 3:Làm quen với Đấng Christ sống trong chúng ta
Phần 4:Kinh Thánh không phải là quyển sách của các giáo lý mà là khải thị về Đấng Christ
Tất cả các trang

mystery-1

Quyển sách này muốn truyền đạt cho người đọc một ấn tượng sâu sắc về mong muốn của Chúa trong Lời của Ngài và giúp tất cả chúng ta kinh nghiệm được hiện thực của điều huyền nhiệm tuyệt vời này: Đấng Christ trong chúng ta, niềm hy vọng về sự vinh hiển. Đồng thời làm trỗi dậy trong chúng ta một khao khát sâu sắc: quen biết Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta, trong sự giàu có không thể dò thấu được của Ngài và nắm bắt sự giàu có đó.

Xem và nghe sách này bằng tiếng Anh: http://www.angospel.com/english-messages/61-the-mystery-of-the-ages-christ-in-you-the-hope-of-glory.html

Tải sách về (tất cả các phần): pdfPDF, PRCPRC (cho mobile)

Nghe: iconmedia32x32Phần 1, Phần 2
Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: