Hoàn thành sự thánh hóa trong sự kính sợ Đức Chúa Trời

Dịch từ Hội nghị Year End 2019 (thechurchinfountainvalley.org) và hội nghị mùa đông tại Stuttgart (himmlisches-jerusalem.de)

Tải mp3 và dàn ý của hội nghị ở đây: https://1drv.ms/u/s!AklCZKPih-8jgeEAFvnUDVZ7_ablsw?e=IIfJQv

In bài