Thì giờ đã gần rồi!

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất đặc biệt. Cách đây khoảng 2600 năm, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tiên tri Đa-ni-ên biết trước toàn bộ sự phát triển của các đế chế cho đến ngày hôm nay và cả trong tương lai (xem Đa-ni-ên 2). Đức Chúa Trời đã sử dụng pho tượng trong sách Đa-ni-ên chương 2 như một trục thời gian để chỉ cho Đa-ni-ên biết đế chế nào sẽ nói tiếp đế chế Babylon: đế chế Media – Ba Tư đã đoạt lấy đế chế Babylon vào năm 539 trước CN. Nhưng không chỉ có thế. Đức Chúa Trời cũng bày tỏ cho Đa-ni-ên biết đế chế kế tiếp là đế chế Hy Lạp (xem Đa-ni-ên 8:21). Đúng như thế, vào năm 331 trước CN, Alexander Đại Đế đã chinh phục đế chế Media – Ba Tư đúng như Đa-ni-ên đã báo trước.

Sau đó, Đức Chúa Trời bày tỏ đế chế kế tiếp thông qua hai chân dài của pho tượng: đó là đế chế La Mã và sự phát triển của nó. Điều này cũng xảy ra đúng như vậy. Vào năm 31 trước CN, Augustus đã trở thành hoàng đế đầu tiên của đế chế La Mã. Như chân là phần dài nhất của pho tượng thì đế chế La Mã là giai đoạn dài nhất: đầu tiên là các hoàng đế, rồi đến giáo hội Công Giáo La Mã và Đế chế La Mã thần thánh của dân tộc Đức.

Hình thức chính thể nào nối tiếp đế chế La Mã? Đức Chúa Trời cũng đã bày tỏ điều này cho tiên tri Đa-ni-ên. Ở cuối hai chân là hai bàn chân bằng đất sét và sắt. Trong Kinh Thánh, sắt tượng trưng cho sự cai trị và đất sét tượng trưng cho dân. Đất sét trộn lẫn với sắt có nghĩa là dân làm chủ. Điều này cũng xảy ra chính xác. Bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ vào năm 1776 và Cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đã đặt nền tảng cho cho nền dân chủ (từ “nền dân chủ” trong tiếng Hy Lạp là “dēmos kratós” có nghĩa là sự cai trị của dân). Cho đến bây giờ chúng ta đang sống trong thời kỳ của nền dân chủ. Nhưng thời gian kỳ này còn kéo dài bao lâu nữa?

Các sự kiện gần đây như Brexit (Anh ra khỏi châu Âu) và bầu cử tổng thống Mỹ đã làm cho nền dân chủ bị chao đảo. Giới báo chí đã nói đến sự kết thúc của một kỷ nguyên. Câu hỏi đặt ra là: sau nền dân chủ là cái gì? Đức Chúa Trời cũng đã không giấu Đa-ni-ên điều đó. Dựa vào Đa-ni-ên 9:27, chúng ta biết được khi nào thời kỳ này sẽ chấm dứt. Ngay khi một hiệp định hòa bình ở Trung Đông được ký kết, cho phép người Do Thái dâng của lễ ở trên Núi Đền ở Đông Jerusalem, thì bảy năm cuối cùng của thời đại này sẽ bắt đầu. Bảy năm này được chia làm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 3,5 năm. Trong 3,5 năm đầu sẽ có hòa bình và an toàn (xem 1.Tê-sa-lô-ni-ca 5:3). Nhưng sau đó sẽ bắt đầu một thời đại mới, sẽ thay thế nền dân chủ: đó là thời kỳ mười ngón chân của pho tượng. Mười ngón chân này là mười quốc gia mà các nhà cầm quyền của họ sẽ trao quyền lực cho Kẻ chống nghịch Đấng Christ (antichrist). Kinh Thánh gọi giai đoạn 3,5 năm thứ hai là ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời (xem Khải Huyền 6:17). Đó sẽ là thời kỳ tồi tệ nhất của thế giới này. Khi giai đoạn này kết thúc, vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến trên trái đất này và sẽ tồn tại mãi mãi (xem Đa-ni-ên 2:44). Tất cả những điều này sắp xảy ra với chúng ta.

Chúng ta phải sẵn sàng đúng lúc. Bạn vẫn chưa tin Giê-su Christ là con của Đức Chúa Trời sao? Nếu vậy thì bạn hãy tiếp nhận Ngài và chịu phép báp-tem (xem Mác 16:16). Nếu bạn đã là Cơ Đốc nhân rồi, thì đời sống đức tin của bạn phải đạt đến mức trưởng thành (xem Hê-bơ-rơ 6:1). Ngày nay, Đức Chúa Trời kêu gọi những người đắc thắng trong số các Cơ Đố nhân (xem Khải Huyền 3:21). Thì giờ đã gần rồi!

(Dịch từ bài “Die Zeit ist nahe!” của “Das himmlische Jerusalem”)