Thời của Lót

Trong Lu-ca 17:28-30, Chúa Giê-su cho biết lúc Ngài đến cũng giống như thời Lót: “Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng; đến này Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy”.

Trong thời Lót, Đức Chúa Trời đã phán xét thành Sô-đôm và Gô-mô-ra vì tội ác tày trời của hai thành này. Nhưng không chỉ tội ác chung chung mà Sáng Thế Ký chương 19 mô tả tội đồng tính luyến ái. Đây là điều mà Đức Chúa Trời rất ghê tởm. Có thể nói tội này đã làm tràn ly nước thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Thật sự ngày nay chúng ta đang sống trong thời của Lót.

Ít nhất 39 quốc gia đã sửa đổi luật pháp để cho phép hôn nhân đồng tính, trong đó có Pháp (2013), Anh (2013), Mỹ (2015), Đức (2017).

Không chỉ dừng ở đó mà ngày càng nhiều nước sửa đổi luật pháp để tạo ra giới tính thứ ba, ví dụ Đức, Mỹ, Áo,. Khi con sinh ra, cha mẹ không cần phải ghi giới tính của đứa trẻ, mà có thể cho nó lựa chọn giới tính khi lớn lên.

Việc chuyển đổi giới tính ngày càng trở nên đơn giản hơn hơn bao giờ hết.

Trong hình là hai ví dụ minh họa.

Nguồn: https://www.tps.ca/media-centre/news-releases/53329/ [1]

Nguồn: https://www.dw.com/en/germany-unveils-plans-for-simpler-legal-gender-change-process/a-62315345 [2]

Rõ ràng chúng ta đang sống trong ngày của Lót. Ly thịnh nộ của Đức Chúa Trời sắp tràn ra. Ấn thứ 6 trong Khải Huyền 6:12-17 sắp được mở ra:

“Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết.  Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống.  Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình;  các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi,  chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Ðấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con!  Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?”

(www.AnGospel.com)