Thời gian Đấng Christ tái lâm và cách của Đức Chúa Trời để chuẩn bị

Hội nghị cuối tuần ở Stuttgart từ ngày 04 đến 06/10/2019.

TypeFile NameSize


1 Có Tấm Lòng Khao Khát Trông đợi Đấng Christ Trở Lại
MP3
19.6M


2 Thời Gian Chúa đến Lần đầu Và Lần 2 (phần 1)
MP3
9.8M


2 Thời Gian Chúa đến Lần đầu Và Lần 2 (phần 2)
MP3
10.1M


3 Con đường đạt đến Sự Trọn Vẹn
MP3
18.8M


4 Có Một Trái Tim Và Một Cuộc Sống Biệt Riêng Cho Cha
MP3
10.6M

pdf
Dàn ý 250.7k

pdf
Thời Gian Tối đa 573.8k