Thời gian Đấng Christ tái lâm và cách của Đức Chúa Trời để chuẩn bị

Hội nghị cuối tuần ở Stuttgart từ ngày 04 đến 06/10/2019.

TypeFile NameSize


[1]
1 Có Tấm Lòng Khao Khát Trông đợi Đấng Christ Trở Lại
MP3
[2]
19.6M


[3]
2 Thời Gian Chúa đến Lần đầu Và Lần 2 (phần 1)
MP3
[4]
9.8M


[5]
2 Thời Gian Chúa đến Lần đầu Và Lần 2 (phần 2)
MP3
[6]
10.1M


[7]
3 Con đường đạt đến Sự Trọn Vẹn
MP3
[8]
18.8M


[9]
4 Có Một Trái Tim Và Một Cuộc Sống Biệt Riêng Cho Cha
MP3
[10]
10.6M

pdf
[11]
Dàn ý [11] 250.7k

pdf
[12]
Thời Gian Tối đa [12] 573.8k