Jerusalem thuộc trời
27 members
2 photos
12 links
Nhưng anh em đã đến núi Si-ôn, thành của Ðức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời... (Hê-bơ-rơ 12:22)
Download Telegram
to view and join the conversation
Ai là tổng thống Mỹ năm 2021-2024 ? Đó là Donald Trump, người được Đức Chúa Trời chọn để bênh vực Israel và làm nên hòa bình Trung Đông

Mời các bạn xem: bit.ly/2KmSoZA
Sự hình thành của trái đất là chủ đề gây nhiều tranh cãi giữa những người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. Lời tường thật về sự tạo dựng trong sách SángThế Ký thường được nhắc đến để chỉ trích, vì các thông tin về gia phả trong sách này cho biết con người được hình thành vào khoảng 4000 năm trước CN. Tuynhiên, các đá trầm tích lại được định tuổi là hàng triệu năm, và các hóa thạch được phát hiện có vẻ mâu thuẫn với Kinh Thánh. Kinh Thánh có câu trả lời cho vấn đề này không? Mời các bạn xem: https://bit.ly/3qvfb4Y