Hội nghị

2020 – HỘI NGHỊ CUỐI NĂM: THỜI GIỜ ĐÃ GẦN

2020 – HỘI NGHỊ PHILIPINES: HÃY CHUẨN BỊ ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA TRỜI