Hội nghị

2021 – HỘI NGHỊ 07/2021: GÁNH NẶNG CỦA CHÚA TRONG SÁCH MA-LA-CHI

2021 – HỘI NGHỊ HÀN QUỐC: ĐẤNG CHRIST LÀ CON NGƯỜI ĐÃ THĂNG THIÊN, Ở TRONG SỰ VINH HIỂN

2020 – HỘI NGHỊ CUỐI NĂM: THỜI GIỜ ĐÃ GẦN

TypeFile NameSize


01 Dau Chi Thoi Dai & Day to Cua Chua Nhu Giang
MP3
13.2M


02 Chung Ta Phai La Nguoi Nhu the Nao Tinh Yeu Danh Cho Chua
MP3
13.9M


03 Chua Gie Su La Thay Te Le Thuong Pham Duoc Vinh Hien
MP3
10.3M


04 Duc Chua Troi Ba Ngoi
MP3
17.7M


05 Khai Thi Cua Chua Gie Su
MP3
12.6M


06 Khai Thi Ve Ngai Cua Duc Chua Troi
MP3
10.6M


07 Su Thang Thien Cua Dang Christ Len Ngai Vang
MP3
8.4M


08 Tinh Trang Cua Cac Hoi Thanh
MP3
11.7M


09 Khai Thi Ve Ngai Cua Duc Chua Troi (2)
MP3
11M

2020 – HỘI NGHỊ PHILIPINES: HÃY CHUẨN BỊ ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA TRỜI