Chức tế lễ thánh

Sự thờ phượng thật

Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng thật 2000 năm qua, các Cơ Đốc nhân đến với nhau vào ngày Chúa Nhật để […]

Đức Tin