Chức tế lễ thánh

Của lễ thiêu

Lời giới thiệu Ngày nay có rất nhiều quan niệm khác nhau về việc thờ phượng Đức Chúa Trời như đi dự lễ thờ phượng […]

Đức Tin