Chúa tái lâm

Chức tế lễ thánh

Chương trình của Đức Chúa Trời

Sau khi giải phóng dân Israel ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời cho biết mục tiêu của Ngài đối với họ: “Vậy, bây giờ, nếu […]

Chia Sẻ

Đức Tin