Sự sống đời đời

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trong một hoản cảnh không lối thoát; thậm chí cái chết có thể đứng trước mắt bạn và hỏi bạn về mục đích của đời sống bạn. Bạn có câu trả lời thuyết phục […]

Read more

Một câu chuyện thật

Cách đây vài năm, tôi lui về tịnh dưỡng tại một địa phương vùng núi thuộc miền Nam Trung Quốc. Nơi đây, tôi có dịp thưởng thức nét đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Đặc biệt tôi rất thích quan […]

Read more

Sự phán xét

“Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét…” (Hê-bơ-rơ 9:27). Câu này là một trong những câu nghiêm trọng nhất trong Kinh Thánh. Thật không dễ chịu chút nào khi đọc hay nghe […]

Read more

Hãy trở về cùng Cha!

Ví dụ về người cha nhân từ “Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia […]

Read more
1 2