HomePhúc Âm

Phúc Âm

00:04:16

Từ bóng tối đến ánh sáng

Sự sống đời đời

Tất cả chỉ có như thế sao?

Mục đích của đời sống con người

Một câu chuyện thật

Sự phán xét

Hãy trở về cùng Cha!

Con người là gì?