Điều mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng

Hội nghị 04/2019 tại Stuttgart: Điều mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng Trong hội nghị này, Thánh Linh muốn tiếp tục mở mắt cho chúng ta Lời về vương quốc thiên đàng. Sau khi Chúa bày tỏ cho chúng ta […]

Read more
1 2