Thông công

05/2023

04/2023

03/2023

TypeFile NameSize


2023-03-03 Kien Nhan Chiu Dung Thu Thach De Duoc Tron Ven
MP3
19.1M


2023-03-24 Ke Hoach Doi Doi Cua Duc Chua Troi
MP3
18.9M


2023-03-26 D Ban Chua & Tro Nen Tron Ven Trong Tinh Yeu Cua Duc Chua Troi
MP3
21.2M


2023-03-30 D Chuan Bi Cho Hoi Nghi Sap Toi
MP3
14.4M


2023-03-31 Levi 8 Le Tan Phong Thay Te Le
MP3
18.8M


D 2023-03-12 Nhom Dang Cua Le Tai Stuttgart
MP3
25.4M


D 2023-03-12 Tinh Yeu Anh Em (Stuttgart)
MP3
10.2M


D 2023-03-16 Tinh Yeu Cua Duc Chua Troi
MP3
15.9M


D 2023-03-19 Dang Cua Le & Tinh Yeu Cua Duc Chua Troi
MP3
20.2M


D 2023-03-23 Tro Nen Tron Ven Trong Tinh Yeu Cua Duc Chua Troi
MP3
16.5M


D 2023-03-23 Tu Bo Su Song Tam Hon Vi Loi Ich Anh Em
MP3
16.5M

02/2023

TypeFile NameSize


2023-02-11 Sieng Nang Lao Dong De Hat Giong Duc Tin Lon Len Va Ket Nhieu Qua
MP3
13M


2023-02-18 Sieng Nang Lam Nen Su Cuu Roi Minh (Anh&Viet)
MP3
4.5M

01/2023

TypeFile NameSize


2023-01-27 Su Dung Duc Tin Cua Duc Chua Troi
MP3
14.6M


2023-12-30 Simon Phiero & Duc Tin Dong Quy Gia
MP3
16.7M

12/2022

TypeFile NameSize


2022-12-03 Du Ngon Ve 10 Trinh Nu
MP3
18M

11/2022

10/2022

09/2022

08/2022

TypeFile NameSize


2022-08-06 Xay Dung Sion Bang Tinh Yeu Anh Em
MP3
10.5M


2022-08-10 Khao Khat Trai Nghiem Chua
MP3
7.6M


2022-08-12 Luat Phap Cua Chua Va Huyet Cua Ngai
MP3
10M


2022-08-13 Thầy Tế Lễ Là Sứ Giả Của Chúa
MP3
8.6M


2022-08-15 Người Nữ Có được Nói Trong Buổi Nhóm Không
MP3
14M


2022-08-17 Nguoi Phuc Vu Tre Tuoi
MP3
8.1M


2022-08-22 Su Chan That Va Luong Tam (full)
MP3
15M


2022-08-24 Đức Tin Trên Sợ Hãi & Dòng Sông Sự Sống
MP3
11.2M


2022-08-26 Tình Yêu Dành Cho Chúa Trong Nhã Ca
MP3
7.1M


2022-08-29 Nhung Nguoi Ban Cua Duc Chua Troi
MP3
11.3M

07/2022

TypeFile NameSize


20220722 144000 Trai Dau Mua Tren Nui Sion
MP3
9.9M

06/2022

05/2022

TypeFile NameSize


2022-05-13 Cac Cua Le Trong Gia Co 1
MP3
15.1M


2022-05-14 Tam Long Trong Sach Xay Dung Hoi Thanh
MP3
18.5M

04/2022

03/2022

02/2022

TypeFile NameSize


2022-02-17 Thoi No E
MP3
19.4M

01/2022

TypeFile NameSize


2022-01-08 Dung Duc Tin De Hien Thuc Hoa Loi Hua Cua Duc Chua Troi
MP3
13.5M


2022-01-14 Nhung Nhan Chung Cua Duc Tin Aben Henoc Noe
MP3
19M

12/2021

11/2021

10/2021

09/2021

08/2021

07/2021

TypeFile NameSize


2021-07-19 Sach Malachi & Nhan Biet Y Muon Chua
MP3
17.5M


2021-07-26 The Table of the Lord (Ban Chua)
MP3
19.2M

06/2021

05/2021

04/2021

03/2021

02/2021

01/2021

12/2020

11/2020

TypeFile NameSize


2020-11-11 Mua Thu Hoach
MP3
23.8M


2020-11-30 Noi Tieng La
MP3
32.2M

10/2020

09/2020

TypeFile NameSize


2020-08-22 Noi Chi Thanh Va Sach Nha Ca
MP3
21.4M


2020-08-28 Su Cat Len Va Su Phan Xet Doi Voi Babylon
MP3
33.7M


2020-08-31 Danien 2 Va 10 Sung Trong Khai Huyen 17
MP3
22M


2020-09-08 Khai Huyen 12 9
MP3
22.4M


2020-09-12 Le Hoa Giai
MP3
11.9M


2020-09-12 Nha Ca 1
MP3
11.3M


2020-09-12 Nha Ca 2
MP3
10.3M


2020-09-14 Nha Ca 3
MP3
9.3M


2020-09-18 Nha Ca 4
MP3
18.7M


2020-09-19 Tinh Yeu Ban Dau Va Cay Su Song
MP3
26.2M


2020-09-21 Khai Thi Ve Nui Sion
MP3
20M


2020-09-25 Le Thoi Ken
MP3
17.4M

08/2020

TypeFile NameSize


1 Hội Thánh Ê Phê Sô
MP3
7.7M


2 Hội Thánh Si Miệc Nơ
MP3
3.5M


3 Hội Thánh Bẹt Găm
MP3
7.5M


4 Hội Thánh Thi a Ti Rơ
MP3
8.3M


5 Hội Thánh Sạt đe
MP3
11.6M


6 Hội Thánh Phi La đen Phi
MP3
7M


7 Hội Thánh Lao đi Xê
MP3
6.6M


2020-08-04 Le Trai Dau Mua
MP3
10.1M


2020-08-15 Di Vao Noi Chi Thanh
MP3
21.1M


2020-08-17 BayHoiThanh Phan1
MP3
27.8M


2020-08-22 Le Ngu Tuan
MP3
13.9M


2020-08-24 Babylon Trong Khai Huyen 17
MP3
27M


2020-08-28 Di Vao Noi Chi Thanh De Trai Nghiem Tinh Yeu Cua Chua
MP3
13.4M

07/2020

06/2020

05/2020

04/2020