Thông công

Thu âm của các buổi nhóm được của được sắp xếp theo ngày. Mỗi tên tệp bắt đầu bằng ngày ghi âm được thực hiện. Đây là danh sách tất cả các bản ghi âm:

05/2024

TypeFile NameSize


2024-05-09 Su Chet Thuoc Linh
MP3
17M


2024-05-09 Tom Tat Hoi Nghi O Montmirail (Stuttgart)
MP3
12.2M

04/2024

03/2024

02/2024

01/2024

12/2023

TypeFile NameSize


2023-12-07 Le Thoi Ken
MP3
12.6M

11/2023

TypeFile NameSize


2011-11-02 Bam Re Trong Dang Christ Va Duoc Bien Doi
MP3
8.1M


2023-11-03 Nhung Cay Cot Tru Trong Den Tho Duc Chua Troi
MP3
13.6M


2023-11-16 Nhung Nguoi Ban Cua Chua Va Ket Trai Cho Cha (Anh & Viet)
MP3
4.5M


2023-11-16 Tro Lai Voi Cay Su Song
MP3
7.6M


2023-11-17 Cay Su Song
MP3
16.8M


2023-11-24 Chien Thang Satan Nho Huyet Chien Con
MP3
7.2M


2023-11-24 Chien Thang Satan Nho Huyet Chien Con (Anh&Viet)
MP3
7.2M


2023-11-24 Lam Thay Te Le Den Voi Duc Chua Troi Nho Huyet Va Baptem
MP3
8.7M


2023-11-24 Lam Thay Te Le Den Voi Duc Chua Troi Nho Huyet Va Baptem (Anh&Viet)
MP3
8.7M


2023-11-30 Cac Le Cua Chua (Christian)
MP3
9.9M


Doi Khat Chua (Anh&Viet)
MP3
7M

10/2023

09/2023

08/2023

07/2023

TypeFile NameSize


2023-07-02 Dung Bi Lac Khoi Cay Su Song Boi Su Tranh Cai (Anh Viet)
MP3
12.5M


2023-07-04 Tap Trung Vao Cay Su Song Trong Cuoc Song Hang Ngay (Anh Viet)
MP3
12.6M


2023-07-06 Ai Sinh Boi Duc Chua Troi Thi Khong Pham Toi (Anh Viet)
MP3
15M


2023-07-06 D Tu Bo Su Song Tam Hon Minh Vi Anh Em
MP3
10M


2023-07-11 Tinh Yeu Va Su Hien Dang Cho Nha Chua (Anh Viet)
MP3
10.7M


2023-07-13 Buoc Di Trong Su That Va Trong Tinh Yeu (Anh Viet)
MP3
4.5M


2023-07-13 D An Loi Chua De Duoc Chua Lanh
MP3
13.1M


2023-07-15 Su Phong Chuc Thay Te Le (Anh Viet)
MP3
8.9M


2023-07-20 D Thu Nghiem Cac Linh
MP3
17.3M


2023-07-23 D Ban Chua & Yeu Loi Chua Va Chien Thang the Gian
MP3
15.3M


2023-07-27 D Hoi Ke Yeu Dau Chung Ta Hay Yeu Thuong Lan Nhau
MP3
13.4M


2023-07-28 Trai Nghiem Chua Bang Cach Goi Danh Chua (Anh Viet)
MP3
10M


2023-07-30 D Ban Chua Yeu Thuong Anh Em
MP3
18.5M

06/2023

05/2023

04/2023

03/2023

TypeFile NameSize


2023-03-03 Kien Nhan Chiu Dung Thu Thach De Duoc Tron Ven
MP3
19.1M


2023-03-24 Ke Hoach Doi Doi Cua Duc Chua Troi
MP3
18.9M


2023-03-26 D Ban Chua & Tro Nen Tron Ven Trong Tinh Yeu Cua Duc Chua Troi
MP3
21.2M


2023-03-30 D Chuan Bi Cho Hoi Nghi Sap Toi
MP3
14.4M


2023-03-31 Levi 8 Le Tan Phong Thay Te Le
MP3
18.8M


D 2023-03-12 Nhom Dang Cua Le Tai Stuttgart
MP3
25.4M


D 2023-03-12 Tinh Yeu Anh Em (Stuttgart)
MP3
10.2M


D 2023-03-16 Tinh Yeu Cua Duc Chua Troi
MP3
15.9M


D 2023-03-19 Dang Cua Le & Tinh Yeu Cua Duc Chua Troi
MP3
20.2M


D 2023-03-23 Tro Nen Tron Ven Trong Tinh Yeu Cua Duc Chua Troi
MP3
16.5M


D 2023-03-23 Tu Bo Su Song Tam Hon Vi Loi Ich Anh Em
MP3
16.5M

02/2023

TypeFile NameSize


2023-02-11 Sieng Nang Lao Dong De Hat Giong Duc Tin Lon Len Va Ket Nhieu Qua
MP3
13M


2023-02-18 Sieng Nang Lam Nen Su Cuu Roi Minh (Anh&Viet)
MP3
4.5M

01/2023

TypeFile NameSize


2023-01-27 Su Dung Duc Tin Cua Duc Chua Troi
MP3
14.6M


2023-12-30 Simon Phiero & Duc Tin Dong Quy Gia
MP3
16.7M

12/2022

TypeFile NameSize


2022-12-03 Du Ngon Ve 10 Trinh Nu
MP3
18M

11/2022

10/2022

09/2022

08/2022

TypeFile NameSize


2022-08-06 Xay Dung Sion Bang Tinh Yeu Anh Em
MP3
10.5M


2022-08-10 Khao Khat Trai Nghiem Chua
MP3
7.6M


2022-08-12 Luat Phap Cua Chua Va Huyet Cua Ngai
MP3
10M


2022-08-13 Thầy Tế Lễ Là Sứ Giả Của Chúa
MP3
8.6M


2022-08-15 Người Nữ Có được Nói Trong Buổi Nhóm Không
MP3
14M


2022-08-17 Nguoi Phuc Vu Tre Tuoi
MP3
8.1M


2022-08-22 Su Chan That Va Luong Tam (full)
MP3
15M


2022-08-24 Đức Tin Trên Sợ Hãi & Dòng Sông Sự Sống
MP3
11.2M


2022-08-26 Tình Yêu Dành Cho Chúa Trong Nhã Ca
MP3
7.1M


2022-08-29 Nhung Nguoi Ban Cua Duc Chua Troi
MP3
11.3M

07/2022

TypeFile NameSize


20220722 144000 Trai Dau Mua Tren Nui Sion
MP3
9.9M

06/2022

05/2022

TypeFile NameSize


2022-05-13 Cac Cua Le Trong Gia Co 1
MP3
15.1M


2022-05-14 Tam Long Trong Sach Xay Dung Hoi Thanh
MP3
18.5M

04/2022

03/2022

02/2022

TypeFile NameSize


2022-02-17 Thoi No E
MP3
19.4M

01/2022

TypeFile NameSize


2022-01-08 Dung Duc Tin De Hien Thuc Hoa Loi Hua Cua Duc Chua Troi
MP3
13.5M


2022-01-14 Nhung Nhan Chung Cua Duc Tin Aben Henoc Noe
MP3
19M

12/2021

11/2021

10/2021

09/2021

08/2021

07/2021

TypeFile NameSize


2021-07-19 Sach Malachi & Nhan Biet Y Muon Chua
MP3
17.5M


2021-07-26 The Table of the Lord (Ban Chua)
MP3
19.2M

06/2021

05/2021

04/2021

03/2021

02/2021

01/2021

12/2020

11/2020

TypeFile NameSize


2020-11-11 Mua Thu Hoach
MP3
23.8M


2020-11-30 Noi Tieng La
MP3
32.2M

10/2020

09/2020

TypeFile NameSize


2020-08-22 Noi Chi Thanh Va Sach Nha Ca
MP3
21.4M


2020-08-28 Su Cat Len Va Su Phan Xet Doi Voi Babylon
MP3
33.7M


2020-08-31 Danien 2 Va 10 Sung Trong Khai Huyen 17
MP3
22M


2020-09-08 Khai Huyen 12 9
MP3
22.4M


2020-09-12 Le Hoa Giai
MP3
11.9M


2020-09-12 Nha Ca 1
MP3
11.3M


2020-09-12 Nha Ca 2
MP3
10.3M


2020-09-14 Nha Ca 3
MP3
9.3M


2020-09-18 Nha Ca 4
MP3
18.7M


2020-09-19 Tinh Yeu Ban Dau Va Cay Su Song
MP3
26.2M


2020-09-21 Khai Thi Ve Nui Sion
MP3
20M


2020-09-25 Le Thoi Ken
MP3
17.4M

08/2020

TypeFile NameSize


1 Hội Thánh Ê Phê Sô
MP3
7.7M


2 Hội Thánh Si Miệc Nơ
MP3
3.5M


3 Hội Thánh Bẹt Găm
MP3
7.5M


4 Hội Thánh Thi a Ti Rơ
MP3
8.3M


5 Hội Thánh Sạt đe
MP3
11.6M


6 Hội Thánh Phi La đen Phi
MP3
7M


7 Hội Thánh Lao đi Xê
MP3
6.6M


2020-08-04 Le Trai Dau Mua
MP3
10.1M


2020-08-15 Di Vao Noi Chi Thanh
MP3
21.1M


2020-08-17 BayHoiThanh Phan1
MP3
27.8M


2020-08-22 Le Ngu Tuan
MP3
13.9M


2020-08-24 Babylon Trong Khai Huyen 17
MP3
27M


2020-08-28 Di Vao Noi Chi Thanh De Trai Nghiem Tinh Yeu Cua Chua
MP3
13.4M

07/2020

06/2020

05/2020

04/2020