Dấu hiệu và thời gian của tận thế

Khi nói đến thời gian tận thế, những người tin Chúa thường hay trả lời bằng câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 24:36 „Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết gì cả, thiên sứ trên trời hay là Con […]

Read more

Dòng thời gian về sự tái lâm của Chúa

Ngày tái lâm của Chúa Giê-su đang ở ngay trước cửa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều dấu hiệu cảnh báo ngày tái lấm của Chúa. Bài này trình bày những dấu hiệu quan trọng […]

Read more

Phải chăng tận thế sắp đến?

Khẩu trang, xét nghiệm, phong tỏa, và bây giờ thậm chí là nhiệm vụ tiêm chủng gián tiếp! Trong nháy mắt, mọi thứ đã thay đổi. Mọi người đều muốn mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng Kinh Thánh cho […]

Read more

Mùa gặt cuối cùng

Trong video này, chúng ta sẽ nói về mùa gặt cuối cùng của thời đại này. Chúng ta sẽ xem xét khi nào mùa gặt diễn ra và nông sản nào sẽ được thu hoạch. Khi Chúa Giê-su đến trái […]

Read more

Thời của Nô-ê

Thời chúng ta đang sống hiện nay giống như thời của Nô-ê. Làm thế nào để nhận ra được điều này? Sau bài thuyết trình ngắn này bạn sẽ hiểu. Ma-thi-ơ 24:37 cho biết lúc Chúa Giê-su đến lần thứ […]

Read more
1 2 3 6