Dấu lạ trên trời

Vào ngày 23/09 năm nay, trên trời sẽ xuất hiện dấu lạ rất thú vị, vô cùng hiếm hoi (khoảng 7000 năm mới có một lần). Cái hình trong bài (được tạo bằng phầm mềm thiên văn Stellarium) mô tả […]

Read more

Thời điểm cất lên

Chào anh em, hôm nay tôi muốn chia sẻ về thời điểm của sự cất lên đối với các tín đồ đang sống vào lúc Chúa trở lại. Còn đối với những Cơ Đốc nhân đã chết, chúng tôi sẽ […]

Read more

Ngày của Nô-ê

Chúng ta hãy đọc Lu-ca 17:27-28: “người ta ăn uống, cưới gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả. Thời Lót cũng vậy, người ta ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây […]

Read more