HomeĐức TinKhải thị từ trời của Ê-sai

Khải thị từ trời của Ê-sai

Trong Ê-sai 6, tiên tri Ê-sai đã có một khải thị từ trời thật tuyệt vời. Có khải thị từ trời là điều quan trọng cho những ai muốn phục vụ Đức Chúa Trời. Môi-se, Ê-xê-chi-ên và Đa-ni-ên đều có khải thị.

Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Phao-lô và Ê-ti-ên cũng vậy. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng cần có khải thị từ trời. Anh em hãy cầu xin Chúa: “Con muốn thấy những gì mà tiên tri Ê-sai đã thấy. Xin Chúa cũng cho con thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà Đa-ni-ên và Ê-xê-chi-ên đã thấy!”.

Để có thể tiến lên với Chúa, chúng ta luôn cần Chúa hiện ra với chúng ta. Do đó, khải thị từ trời mà Ê-sai đã thấy là ở trong chương 6 chứ không phải trong chương 1. Đối với chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta nghĩ mình đã biết Chúa, thì Ngài cũng muốn bày tỏ cho chúng ta một cách mới mẻ về Ngài. Sau khi hiện ra với Phao-lô ở gần thành Đa-mách, Chúa nói với ông trong Công Vụ 26:16 “Nhưng hãy trỗi dậy và đứng lên, vì Ta đã hiện ra với ngươi để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng về những điều ngươi đã thấy nơi Ta, và về những điều Ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi biết”. Những điều mà chúng ta đã thấy cách đây 40 năm thì không còn đủ cho ngày hôm nay. Chúng ta cần sự hiện ra mới mẻ của Chúa. Nhưng câu hỏi ở đây là chúng ta có sẵn sàng không? Chúa không bao giờ hiện ra với những người không muốn tiến lên trong chương trình của Ngài.

Ê-sai 6:1-3 “Vào năm vua Ô-xia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao trọng, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Các sê-ra-phim đứng bên trên Ngài. Mỗi vị có sáu cánh: hai cái che mặt, hai cái che chân, và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phim cùng nhau tung hô rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là CHÚA của các đạo binh! Khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài!”. Chúng ta cần một khải thị như vậy. Tôi không tin rằng Ê-sai có thể quên khải thị này được. Các sê-ra-phim, một loại thiên sứ, không ngừng tung hô cả ngày ngày lẫn đêm: Thánh thay, thánh thay, thánh thay! Họ không có nói: sức mạnh và quyền năng. Chúng ta hay thích Đức Chúa Trời chứng tỏ sức mạnh và quyền năng của Ngài. Anh em thích thánh khiết hay quyền năng? Có lẽ nhiều người sẽ chọn quyền năng để trở thành một nhà truyền đạo vĩ đại. Nhưng nếu chúng ta mạnh mẽ như vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ không cần Đức Chúa Trời nữa.

Trong ánh mắt của Đức Chúa Trời, không có gì đẹp hơn so với khi dân Ngài thánh khiết. Vì vậy, Hê-bơ-rơ 12:14 nói rằng “Hãy theo đuổi sự hòa bình với mọi người và theo đuổi sự thánh khiết, vì nếu không thánh khiết thì không ai thấy được Đức Chúa Trời”. Tôi không muốn làm cái gì đó vĩ đại; tôi chỉ muốn thấy Chúa. Sự thánh khiết là điều kiện tiên quyế để thấy Đức Chúa Trời. Cái nhìn này làm cho chúng ta được lành mạnh. Nhiều người tìm kiếm quyền năng, ân tứ. Họ muốn nhận được ân tứ của Đức Chúa Trời như chữa bệnh, và qua đó trở nên nổi tiếng. Như thế không tốt. Si-ôn phải là một thành thánh. Anh em hãy khao khát mình được nên thánh. Như vậy thì chúng ta mới đi đúng đường.

(www.facebook.com/himmlischesjerusalem)

RELATED ARTICLES
8,437FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất