Thời gian để suy nghĩ!

Thảm họa trên toàn thế giới – cháy rừng, dịch châu chấu, và bây giờ là đại dịch virus corona toàn cầu đã khiến thế giới gần như dừng lại. Kinh Thánh cho chúng ta biết có những dấu hiệu […]

Read more