HomeChức Tế Lễ ThánhVương quốc thầy tế lễ

Vương quốc thầy tế lễ

Vương quốc của Đức Chúa Trời không chỉ là vương quốc nào đó. Kinh Thánh cho chúng ta thấy ngay từ đầu rằng vương quốc của Đức Chúa Trời phải là vương quốc của các thầy tế lễ. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời cho dân Israel:
Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời Ta và giữ giao ước Ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về Ta, vì cả thế gian đều thuộc về Ta. Các ngươi sẽ thành một vương quốc thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta. Đó là những lời ngươi phải nói lại cùng dân Israel” (Xuất Ai Cập Ký 19:5-6).

Điều này cũng hoàn toàn đúng cho Hội Thánh trong thời Tân Ước:
“Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào ánh sáng diệu kỳ của Ngài” (1.Phi-e-rơ 2:9).
Và từ nơi Giê-su Christ là chứng nhân trung tín, Đấng sinh trước nhất từ những kẻ chết và là Chúa của các vua trên đất! Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta trở nên các vua và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men” (Khải Huyền 1:5-6).

Ở trường đại học, có thể có nhiều ngành học, mỗi sinh viên học một ngành khác nhau, chuyên về một hướng khác nhau. Thậm chí, người ta có thể học ngành thần học ở đó. Tuy nhiên, vương quốc của Đức Chúa Trời được đặc trưng bởi một thực tế rằng mọi người trong đó đều là thầy tế lễ và đều có ý thức về chức vụ này. Dù anh em tin chắc rằng mình là một phần của vương quốc, nhưng nếu không quan tâm đến chức tế lễ, thì anh em hoàn toàn vô dụng với vương quốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không chấp nhận mọi hình thức phục vụ. Trong toàn bộ Kinh Thánh, Ngài đã bày tỏ rất rõ rằng phục vụ Ngài có nghĩa là gì.

Đáng tiếc là nhiều người ngày nay, khi nói về các thầy tế lễ, thì chỉ nghĩ đến các linh mục trong Giáo hội Công Giáo. Đó là lý do tại sao ít người quan tâm đến chức tế lễ thật. Chức tế lễ mà chúng ta được phép thực hành ngày nay thực sự là một đặc ân và đặc quyền!

Chúng ta thi hành chức tế lễ không chỉ ngày hôm nay, mà ngay cả khi Chúa cất những tín đồ trung tín lên trời:
“Vì vậy mà họ được ở trước ngai Đức Chúa Trời, và ngày đêm làm thầy tế lễ phục vụ(*) Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngai sẽ che chở họ dưới trại Ngài” (Khải Huyền 7:15).

Và trong giai đoạn vương quốc 1000 năm của Đấng Christ ở trên trái đất cũng vậy:
Phước thay và thánh thay những người được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm” (Khải Huyền 20:6).

Ngay cả trong cõi đời đời, chúng ta sẽ không phục vụ Đức Chúa Trời là Cha theo cách mà chúng ta muốn, nhưng phải như sau:
Sẽ không còn sự nguyền rủa nào nữa; ngai của Ðức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; và các đầy tớ Ngài sẽ làm thầy tế lễ phục vụ (*) Ngài” (Khải Huyền 22:3).
Nếu chúng ta muốn trong tương lai làm thầy tế lễ để phục vụ Đức Chúa Trời, chúng ta phải học ngay từ hôm nay để không bị ném ra ngoài trong giai đoạn vương quốc 1000 năm.

Vậy, chức tế lễ hôm nay thì như thế nào? Thư Hê-bơ-rơ cho chúng ta một số câu trả lời. Tuy nhiên, chúng ta cần toàn bộ Kinh Thánh để nắm bắt toàn bộ chiều sâu. Sắp tới chúng ta sẽ thông công nhiều hơn nữa để hiểu được chức tế lễ hôm nay có nghĩa gì đối với chúng ta.

Dưới đây là một số câu Kinh Thánh có liên quan:
Ðó là hình bóng của thời hiện tại, thời mà các lễ vật và các sinh tế không thể làm cho lương tâm người thờ phượng được trọn vẹn. Những điều ấy chỉ liên quan đến thức ăn, thức uống, các hình thức tẩy rửa những luật lệ cho thân thể được áp đặt cho đến khi có một trật tự mới” (Hê-bơ-rơ 9:9-10).
“Vậy, nếu những mô phỏng về các vật trên trời cần phải nhờ các sinh tế ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ sinh tế tốt hơn để được sạch” (Hê-bơ-rơ 9:23).
Đức Chúa Trời, Đấng mà tôi phục vụ như thầy tế lễ (*) trong tâm linh tôi qua việc rao giảng Phúc Âm về Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi luôn nhắc đến anh em mỗi khi cầu nguyện” (Rô-ma 1:9)
“Vì chúng ta là người chịu phép cắt bì thật, là những người nhờ Linh của Đức Chúa Trời mà phục vụ như thầy tế lễ (*), khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt” (Phi-líp 3:3)

Ngợi khen Chúa vế chức tế lễ!
Ma-ra-na-tha! (Chúa ơi, xin hãy mau đến!)

Chú thích: (*) Từ phục vụ trong những câu Kinh Thành này trong tiếng Hy Lạp là “latreuō”, nghĩa là phục vụ tế lế, serve priestly

(Dịch từ bài “Ein Königreich von Priestern” của Hochschul-Bibelkreise.de)

RELATED ARTICLES
8,437FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất