HomeHội ThánhTuân theo hiến pháp của vương quốc thiên đàng

Tuân theo hiến pháp của vương quốc thiên đàng

Vương quốc thiên đàng đã gần đến

Khi Chúa Giê-su đến trái đất này, Giăng đã công bố về Ngài. Ông đã chuẩn bị mọi người để đón Chúa. Ông rao giảng rằng: “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 3:2). Vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến trái đất này trong Chúa Giê-su. Ngài đã biểu lộ bản chất Đức Chúa Trời trong toàn bộ con người của mình. Chúa đến để cứu loài người khỏi quyền lực của bóng tối và mang vương quốc Đức Chúa Trời vào trong lòng họ. Tuy nhiên, không lâu nữa, Ngài sẽ đến để thiết lập vương quốc thiên đàng trên trái đất này và tất cả mọi người đều sẽ thấy. Do đó, điều rất quan trọng là vương quốc và bản chất của vương quốc phải hình thành trong Cơ Đốc nhân chúng ta và trong Hội Thánh ngày nay. Đức Chúa Trời sẽ phán xét tất cả những gì  không xứng với vương quốc thiên đàng khi Ngài đến. Đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta muốn kinh nghiệm sự phán xét của Chúa. Qua đó, chúng ta sẽ sẵn sàng cho sự tái lâm của Ngài.

Tập trung vào vương quốc của Đức Chúa Trời

Nhiều dấu hiệu của thời đại cho chúng ta thấy ngày tái lâm của Chúa đang đến gần. Do đó, chúng ta, những người đang chuẩn bị cho sự trở lại của Ngài, phải tập trung vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều này cũng giống như một sự kiện rất quan trọng: càng đến gần, sự kiện này càng trở thành trọng tâm mọi hành động của chúng ta. Những điều khác không còn quan trọng nữa. Cũng vậy, sự tái lâm của Chúa Giê-su phải ngày càng trở thành trọng tâm của chúng ta, để chúng ta được sẵn sàng vào ngày Chúa tái lâm. Lời Chúa cảnh báo chúng ta đừng thờ ơ với sự tái lâm của Ngài: “Nhưng nếu là đầy tớ xấu, nó thầm nghĩ rằng: Chủ ta chưa về ngay đâu…” (Ma-thi-ơ 24:48). Chúng ta không muốn là đầy tớ xấu xa, mà muốn là những người mong chờ Chúa. Kẻ thù muốn tập trung sự chú ý của chúng ta vào nhiều thứ khác như: gia đình, học tập, công việc, sở thích, thể thao, lo lắng và khó khăn, và nhiều điều khác. Hắn muốn chúng ta không hướng mắt vào vương quốc thiên đàng. Chúng ta phải nhìn thấu chiến lược này của ma quỷ. Chúa nhân từ nên Ngài cho chúng ta nhận thức ngày càng rõ hơn nữa là ngày tái lâm của Chúa đang đến rất gần. Do đó, chúng ta hãy tập trung vào vương quốc của Chúa và sự công bình của Ngài và từ bỏ mọi thứ ngăn cách chúng ta khỏi vương quốc của Ngài. Rồi sự trở lại của Chúa sẽ ngày càng quyết định trái tim, suy nghĩ và hành động của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy viết vương quốc của Chúa vào trong trái tim của chúng con!

Bản chất của vương quốc thiên đàng

Để chuẩn bị cho vương quốc của Đức Chúa Trời, điều quan trọng là chúng ta phải tuân thủ luật pháp và mệnh lệnh của Ngài. Chỉ như vậy chúng ta mới được thừa hưởng vương quốc. Trong Ma-thi-ơ chương 5 đến chương 7, Chúa Giê-su nói về “hiến pháp” của vương quốc thiên đàng. Ngài muốn các điều răn của Ngài được viết vào trong tim chúng ta và trở thành hiện thực trong đời sống chúng ta. Bản chất của vương quốc thiên đàng rất khác với bản chất chúng ta và bản chất của thế giới này:

  • Phước cho những người nghèo khó trong linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ!
  • Phước cho những người than khóc, vì sẽ được yên ủi!
  • Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng trái đất!
  • Phước cho những người đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!
  • Phước cho những người hay thương xót, vì sẽ được thương xót!
  • Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!
  • Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!
  • Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công bình, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!
  • Phước cho các ngươi khi vì Ta mà bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các ngươi cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy (Ma-thi-ơ 5:3-12).

Tất cả những đặc điểm này cho chúng ta thấy một cái gì đó thuộc về bản chất của vương quốc thiên đàng. Đức Chúa Trời muốn thấy những đặc điểm này ở trong chúng ta và tác động chúng vào trong chúng ta. Bản chất của chúng ta thì hoàn toàn khác. Đó là lý do tại sao chúng ta cần rất nhiều sự cứu rỗi. Nhưng về mặt tích cực, chúng ta cần rất nhiều nhân tính của Chúa Giê-su. Do đó, qua những lời chúc phước này, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần Ngài.

Nghèo khó trong linh

„Phước cho những người nghèo khó trong linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ!“. Một người nghèo thì biết về sự thiếu thốn của mình và có nhiều nhu cầu. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có biết những thiếu thốn của mình về Đấng Christ hay không? Hay chúng ta nghĩ rằng mình đã giàu có rồi nên không cần thêm gì từ Ngài? Đáng tiếc là chúng ta thường tự thỏa mãn với những hiểu biết chay về Lời Chúa mà không đi sâu vào kinh nghiệm với Lời. Có lẽ chúng ta đã biết Lời Chúa khá rõ. Nếu sau khi  đọc hoặc nghe Lời Chúa, chúng ta nghĩ rằng mình đã biết. Đó là một mối nguy hiểm cho các tín đồ chúng ta. Đức Chúa Trời muốn Lời Chúa trở thành hiện thực trong chúng ta. Nếu nhận ra sự thiếu thốn của mình, chúng ta cũng nhận ra rằng chúng ta nghèo và vẫn cần thêm nhiều từ Đấng Christ. Đó là nền tảng cho sự tăng trưởng liên tục. Nhưng chúng ta chứa đầy nhiều thứ khác, nên không cần đến nhân tính của Chúa Giê-su và cũng không có nhu cầu. Cho nên không có sự tăng trưởng thuộc linh và chúng ta dừng lại. Nếu vậy, chúng ta sẽ không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Một người nghèo khó trong linh thì luôn khao khát Lời Chúa, khao khát sự cứu rỗi và và thực tế của Đấng Christ. Người đó sẽ không thỏa mãn với những gì mà mình đã đạt được trong Chúa.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn nghèo khó trong linh và nhận ra thiếu thốn của chúng ta về Đấng Christ, để chúng ta có thể đến với Ngài và kinh nghiệm được sự cứu rỗi.

Anh em có thể nghe những bài chia sẻ về vương quốc thiên đàng ở đây: Hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.

(Dịch từ bài “DER VERFASSUNG GOTTES ENTSPRECHEN” của Himmlisches-Jerusalem.de)

RELATED ARTICLES
8,441FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
45,400SubscribersSubscribe

Bài mới nhất