HomeHội Nghị2023-12 Thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại giữa những chân đèn...

2023-12 Thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại giữa những chân đèn vàng

Trong kỳ hội nghị này, Chúa phán với chúng ta về Khải Huyền 1-3 theo khải thị về Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và chức tế lễ. 

Xem dàn ý hội nghị ở đây.

TypeFile NameSize

pdf
2023-12-22 Thay Te Le Thuong Pham Vi Dai Di Giua Cac Chan Den Vang 387.8k


2023-12 Wiko Mtg 01 Mo Dau VIE
MP3
18.2M


2023-12 Wiko Mtg 02 Khai Thi Ve Chua Jesus Christ VIE
MP3
9.8M


2023-12 Wiko Mtg 03 Thay Te Le Thuong Pham Vi Dai VIE
MP3
9.7M


2023-12 Wiko Mtg 04a Mau Nhiem Ve Bay Chan Den Vang VIE (phan1)
MP3
7.7M


2023-12 Wiko Mtg 04b Mau Nhiem Ve Bay Chan Den Vang VIE (phan2)
MP3
6.4M


2023-12 Wiko Mtg 05 Hoi Thanh O Epheso VIE
MP3
22.1M


2023-12 Wiko Mtg 06c Hoi Thanh O Simiecno Ap Dung VIE
MP3
5.5M


2023-12 Wiko Mtg 07 Hoi Thanh O Betgam VIE
MP3
9.1M


2023-12 Wiko Mtg 08 Hoi Thanh O Betgam VIE
MP3
26.2M


2023-12 Wiko Mtg 09a Hoi Thanh O Satde VIE
MP3
7.1M


2023-12 Wiko Mtg 09b Hoi Thanh O Thiatiro VIE
MP3
13.7M


2023-12 Wiko Mtg 10b Hoi Thanh O Philadenphi VIE
MP3
8.5M


2023-12 Wiko Mtg 11 Hoi Thanh O Laodixe VIE
MP3
9.6M
RELATED ARTICLES
8,437FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất