Của lễ chuộc sự vấp phạm

Bây giờ chúng ta đến với của lễ cuối trong Lê-vi Ký, đó là của lễ chuộc sự vấp phạm. Của lễ này xử lý các tội mà chúng ta đã phạm như nói dối, thù hận, ghen tị, đố […]

Read more

Của lễ chuộc tội lỗi

Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta một cách đặc biệt trong hình ảnh của chính Ngài, và giống như Ngài, với mục đích để chúng ta trở nên con cái của Ngài, những người con trai trưởng thành […]

Read more

Của lễ hòa bình

Trong số năm của lễ chính trong sách Lê-vi Ký (của lễ thiêu, của lễ thức ăn, của lễ hòa bình, của lễ chuộc tội lỗi và của lễ chuộc sự vấp phạm),  của lễ hòa bình được đặt ở […]

Read more

Của lễ thiêu

Lời giới thiệu Ngày nay có rất nhiều quan niệm khác nhau về việc thờ phượng Đức Chúa Trời như đi dự lễ thờ phượng vào ngày Chúa Nhật, hay là hát những bài thánh ca hay để ngợi khen […]

Read more

Của lễ thức ăn

Của lễ thức ăn mô tả nhân tính hoàn hảo của Chúa Giê-su. Công việc của Ngài đã bắt đầu với mầu nhiệm của sự hóa thân: “Lời đã trở nên xác thịt, sống giữa chúng ta, chúng ta đã […]

Read more

Của lễ thiêu

Xin chào các bạn đến với video ngắn kế tiếp trong loạt bài thuyết trình của chúng tôi về sự thờ phượng thật. Hôm nay, chúng ta muốn xem xét kỹ lưỡng hơn về của lễ thiêu, một trong năm […]

Read more

Kinh nghiệm của lễ chuộc tội lỗi

Tất cả thầy tế lễ đều cần của lễ chuộc tội lỗi. Trong lễ tấn phong chức tế lễ trong Lê-vi Ký 8, của lễ chuộc tội lỗi ở vị trị đầu tiên và nó còn lớn hơn cả của […]

Read more