Bốn kỳ trăng máu

    0
    12

    Bốn kỳ trăng máu (nguyệt thực toàn phần, làm mặt trăng có màu đỏ như máu) trong hai năm liền đã trùng vào dịp lễ Vượt Qua và lễ Lều Tạm của người Do Thái: 15/04/2014 (lễ Vượt Qua), 08/10/2014 (lễ Lều Tạm), 04/04/2015 (lễ Vượt Qua), 28/09/2015 (lễ Lều Tạm). Trong 500 năm qua chỉ có ba lần Bốn kỳ trăng máu như vậy, cụ thể là vào năm 1949/50 (thành lập nước Israel), 1967/1968 (chinh phục Đông Jerusalem) và 2014/15 (Trump, ứng viên tổng thống Mỹ, là người bạn đích thực của nước Israel). Các câu Kinh Thánh: Giô-ên 3:4; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:20; Khải Huyền 6:12.

    *** Video ***