Trump tranh cử tổng thống Mỹ

    0
    13

    Tại New York, thương gia Donald J. Trump tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ. Khẩu hiệu vận động tranh cử của ông là “LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI”. Nước Mỹ phải vĩ đại và quyền lực một lần nữa để có thể làm nên hòa bình ở Trung Đông. Vì Đa-ni-ên 9:27 nói rằng: “Bởi quyền lực, thủ lĩnh ấy lập một giao ước với nhiều người trong một tuần lễ…”