Khủng hoảng tại Ukraine

    0
    21

    Cuộc xung đột ở Ukraine cho thấy rõ ràng rằng tình trạng vô luật pháp đang phát triển mạnh mẽ trong thời đại chúng ta. Chúa Giê-su cũng nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh liên quan đến sự trở lại của ngài (Ma-thi-ơ 24:6). Vì vậy, ngay bây giờ, dân Đức Chúa Trời cần có sự sáng suốt để phân biệt đâu là thật đâu là giả.

    *** Phim thuyết trình ***