Đại dịch COVID-19

    0
    17

    Tổ chức Y tế Thế giới lần đầu tiên bình luận về cái gọi là virus corona, đang bắt đầu lan rộng khắp thế giới. Các biện pháp toàn cầu tiếp theo được cho là ngăn chặn virus đã mở đường cho chủ nghĩa toàn cầu và do đó chuẩn bị cho thời đại mười ngón chân trong Đa-ni-ên 2 và triều đại của con thú (Antichrist) trong Khải huyền 13.

    *** Covid-19 và sự tái lâm của Chúa ***

    *** Tất cả sẽ dẫn đến đâu ***