Maroc tham gia

    0
    2

    Israel và Maroc đã đồng ý bình thường hóa quan hệ, như Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngày 10/12/2020. Maroc sẽ trở thành quốc gia Ả Rập thứ tư bình thường hóa quan hệ với Israel chỉ trong bốn tháng, sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain và Sudan.

    *** Phim thuyết trình ***