HomeĐức TinĐời sống đắc thắng

Đời sống đắc thắng

1. Đời sống của Đấng Christ

Khi Đấng Christ còn sống ở thế gian, Ngài đã sống một đời sống hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Ngài chẳng hề yêu thế gian, không làm và nói theo ý riêng của mình. Không một cám dỗ nào có thể thắng được Ngài. Ngài đã hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết. Đó là cuộc đời của Đấng Christ.

Còn cuộc sống của chúng ta thì như thế nào? Chúng ta đã bao giờ tự hỏi mình rằng chúng ta có hoàn toàn vâng theo lời Đức Chúa Trời không? Không. Chúng ta có làm theo ý mình không? Có chứ. Chúng ta không hề phạm tội? Có, thậm chí nhiều lần. Chúng ta không yêu thế gian? Chúng ta không yêu thế gian lộ liễu nhưng lại kín đáo. Và ai không bao giờ bị lung lay bởi cám dỗ? Chẳng có ai cả. Tại sao vậy anh chị em? Theo Kinh Thánh thì một Cơ Đốc nhân không nên như thế! Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không làm được điều đó. Mặc dù đã trở thành Cơ Đốc nhân được nhiều năm rồi, chúng ta có đạt đến tiêu chuẩn này không? Chúng ta ăn năn thường xuyên và thậm chí khóc cho chính mình nhiều lần! Sự chiến thắng ở đâu?

Chúng ta biết Kinh Thánh qui định tiêu chuẩn cho Cơ Đốc nhân. Ví dụ, chúng ta không được làm theo ý riêng mình. Chúng ta phải công bình như Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hết lòng theo đuổi Nước Trời. Nhưng sự thực ra sao? Chúng ta phạm tội thường xuyên, lòng chúng ta dơ bẩn, chúng ta thường xuyên cáu gắt, yêu thế gian một cách kín đáo, và bị tư dục của xác thịt cai trị; chúng ta chẳng thích đọc Kinh Thánh và cũng không thích cầu nguyện. Thậm chí có khi bạn nói rằng:”Nếu tôi không là Cơ Đốc nhân thì có lẽ tốt hơn. Tôi không thể đạt đến được những gì mô tả trong Kinh Thánh. Có lẽ người nào đó có thể yêu và vâng lời Chúa, bỏ được chính mình và sống thánh thiện. Nhưng cái chuẩn này không phải cho tôi, mà chỉ dành cho một số ít người được chọn đặc biệt thôi.”

Này anh chị em, chúng ta không thể thực hiện được yêu cầu này, nhưng mặt khác tiêu chuẩn của lẽ thật cũng không được phép làm giảm bớt đi. Nhưng một người đã làm được chuyện đó, và chỉ có một người duy nhất có thể làm được: Chúa Cứu Thế Giê-su.

Tóm lại chúng ta có thể nói rằng:

  1. Mọi Cơ Đốc nhân nên ngang bằng với tiêu chuẩn do Đức Chúa Trời đặt ra.
  2. Chúng ta không thể đạt đến được một chuẩn như vậy.
  3. Từ xưa đến nay chỉ có một người đã thực hiện được đòi hỏi này, đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-su.

Chúng ta phải thừa nhận điều này là sự thực. Chỉ có một người duy nhất, cụ thể là chính Đức Chúa Trời mới có thể sống theo tiêu chuẩn này, bởi đó là tiêu chuẩn sống của riêng Ngài. Tôi phải sở hữu được một sự sống như Chúa, sau đó tôi mới có thể sống như Ngài. Loài chim sống theo đời sống của chim, cũng như mỗi loài thú có cách sống riêng. Tương tự, chỉ mình Đức Chúa Trời mới có thể sống theo cuộc sống của Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời. Chỉ mình Ngài mới có thể sống được cuộc đời của Đức Chúa Trời.

RELATED ARTICLES
8,444FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất