Dòng thời gian về sự tái lâm của Chúa

Ngày tái lâm của Chúa Giê-su đang ở ngay trước cửa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều dấu hiệu cảnh báo ngày tái lấm của Chúa. Bài này trình bày những dấu hiệu quan trọng theo trình tự thời gian để chúng ta nhận ra sự khẩn cấp của thời gian và chuẩn bị cho phù hợp.

Timeline

2020
28. Th1 2020

Công bố kế hoạch hòa bình của Mỹ (phần 2)

Công bố kế hoạch hòa bình của Mỹ (phần 2)

Giới thiệu và công bố toàn bộ kế hoạch hòa bình giữa người Israel và người Palestine (bao gồm phần chính trị)

*** Trump và Nentayahu công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông ***

*** Tải toàn bộ kế hoạch hòa bình ***

2019
26. Th6 2019

Công bố kế hoạch hòa bình của Mỹ (phần 1)

Công bố kế hoạch hòa bình của Mỹ (phần 1)

Tại hội nghị quốc tế tại Bahrain về hòa bình ở Trung Đông, Mỹ đã ra mắt phần kinh tế của kế hoạch hòa bình cho Israel, Palestine và cả khu vực. Kế hoạch này là cần thiết để làm ứng nghiệm Đa-ni-ên 9:27 “Bởi quyền lực, thủ lĩnh ấy lập một giao ước với nhiều người trong một tuần lễ…”

*** Tải về kế hoạch hòa bình (Phần 1) ***

2018
04. Th9 2018

Con bò đỏ được sinh ra

Con bò đỏ được sinh ra

Sau gần 2000 năm, con bò đỏ đủ tiêu chuẩn đầu tiên đã được sinh ra ở Israel. Con bò này sẽ được dùng trong nghi thức thanh tẩy của người Do Thái (xem Dân Số Ký 19).

*** Tin tức ***

14. Th5 2018

Dời sứ quán Mỹ đến Jerusalem

Dời sứ quán Mỹ đến Jerusalem

Chính xác là 70 năm sau khi thành lập nước Israel, Mỹ đã chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem. Để vinh danh việc dời sứ quán này, người Do Thái đã cho đúc “đồng tiền đền thờ” thứ hai.

2017
06. Th12 2017

Công nhận Jerusalem là thủ đô đời đời

Công nhận Jerusalem là thủ đô đời đời

50 năm sau khi Israel chinh phục Đông Jerusalem, tổng thống Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô đời đời của nước Israel. Để tôn vinh việc công nhận này, người Do Thái đã đúc “đồng xu đền thờ” đầu tiên. Điều nàz đã làm ứng lời tiên tri: “Từ Si-ôn, CHÚA sẽ mở rộng vương quyền hùng mạnh của Con” (Thi Thiên 110:2)

*** Xem bài ***
*** Video ***

23. Th9 2017

Dấu lạ trên trời trong Khải Huyền 12

Dấu lạ trên trời trong Khải Huyền 12

Một chòm sao cực kỳ hiếm bao gồm mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao đã làm ứng nghiệm dấu lạ lớn trên trời mà Khải Huyền 12 mô tả. Dấu lạ này liên quan trực tiếp đến sự cất lên của những người đắc thắng. Điều tiên tri sau đã được ứng nghiệm: “Rồi một dấu lạ lớn xuất hiện ở trên trời: Một phụ nữ mình được bao phủ bằng mặt trời, chân đứng trên mặt trăng, đầu đội vương miện bằng mười hai ngôi sao”
(Khải Huyền 12:1)

*** Dấu lạ trên trời ***

2016
04. Th8 2016

Khai trương trường đào tạo thầy tế lễ ở Jerusalem

Khai trương trường đào tạo thầy tế lễ ở Jerusalem

Tổ chức Đền Thờ ở Jerusalem khai trương trường học đầu tiên cho các thầy tế lễ, là những người sẽ phục vụ trong đền thờ thứ ba trong tương lai. Các hậu duệ của A-rôn, thuộc chi phái Lê-vi, được kêu gọi trở về từ khắp nơi trên thế giới để được đào tạo làm thầy tế lễ.

*** Tin tức ***

*** Video ***

2015
28. Th9 2015

Bốn kỳ trăng máu

Bốn kỳ trăng máu

Bốn kỳ trăng máu (nguyệt thực toàn phần, làm mặt trăng có màu đỏ như máu) trong hai năm liền đã trùng vào dịp lễ Vượt Qua và lễ Lều Tạm của người Do Thái: 15/04/2014 (lễ Vượt Qua), 08/10/2014 (lễ Lều Tạm), 04/04/2015 (lễ Vượt Qua), 28/09/2015 (lễ Lều Tạm). Trong 500 năm qua chỉ có ba lần Bốn kỳ trăng máu như vậy, cụ thể là vào năm 1949/50 (thành lập nước Israel), 1967/1968 (chinh phục Đông Jerusalem) và 2014/15 (Trump, ứng viên tổng thống Mỹ, là người bạn đích thực của nước Israel). Các câu Kinh Thánh: Giô-ên 3:4; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:20; Khải Huyền 6:12.

*** Video ***

16. Th6 2015

Trump tranh cử tổng thống Mỹ

Tại New York, thương gia Donald J. Trump tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ. Khẩu hiệu vận động tranh cử của ông là “LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI”. Nước Mỹ phải vĩ đại và quyền lực một lần nữa để có thể làm nên hòa bình ở Trung Đông. Vì Đa-ni-ên 9:27 nói rằng: “Bởi quyền lực, thủ lĩnh ấy lập một giao ước với nhiều người trong một tuần lễ…”

1967
10. Th6 1967

Chinh phục Đông Jerusalem

Chinh phục Đông Jerusalem

Trong Chiến tranh sáu ngày từ 5 đến 10/06/1967, quân đội Israel đã chinh phục Đông Jerusalem. Điều này đã làm ứng nghiệm lời tiên tri: “Họ sẽ bị ngã chết bởi lưỡi gươm và bị bắt đem lưu đày giữa các nước. Giê-ru-sa-lem sẽ bị giày đạp bởi các dân ngoại cho đến khi các thời kỳ của dân ngoại được trọn” (Lu-ca 21:24)

1948
14. Th5 1948

Thành lập nước Israel

Thành lập nước Israel

Nước Israel được thành lập. Ứng nghiệm lời tiên tri: “Nhưng hãy học dụ ngôn từ cây vả: Khi cành vừa đâm chồi, ra lá thì các ngươi biết mùa hạ sắp đến” (Ma-thi-ơ 24:32)

In bài