144000 trái đầu mùa trong Khải Huyền 14

Sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là làm cho chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ cho Ngài (xem Khải Huyền 1:5-6) Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta […]

Read more

Dòng thời gian về sự tái lâm của Chúa

Ngày tái lâm của Chúa Giê-su đang ở ngay trước cửa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều dấu hiệu cảnh báo ngày tái lấm của Chúa. Bài này trình bày những dấu hiệu quan trọng […]

Read more

Những thứ này sẽ dẫn đến đâu?

Nghĩa vụ đeo khẩu trang, phong tỏa, và bây giờ là nghĩa vụ tiêm vắc-xin ngừa chống COVID-19? Hơn một năm qua, mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đã thay đổi. Người ta sẽ làm bất cứ điều […]

Read more

Hãy chuẩn bị để gặp Chúa!

Hôm nay, chúng ta thực sự sống trong thời đại chưa từng có! Khi các môn đồ hỏi Chúa Giê-su về các dấu hiệu cho sự trở lại của Ngài là gì, Ngài trả lời trong sách Lu-ca 21:11 “Sẽ […]

Read more

Thời gian để suy nghĩ!

Thảm họa trên toàn thế giới – cháy rừng, dịch châu chấu, và bây giờ là đại dịch virus corona toàn cầu đã khiến thế giới gần như dừng lại. Kinh Thánh cho chúng ta biết có những dấu hiệu […]

Read more

Ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

Hôm nay, tôi muốn trình bày về ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, còn gọi là cơn đại nạn. Nhiều Cơ Đốc nhân biết từ “đại nạn”, nhưng Kinh Thánh gọi là ngày thịnh nộ lớn của Đức […]

Read more