HomeĐức TinĐức Chúa Trời lấy đi bánh và nước

Đức Chúa Trời lấy đi bánh và nước

Sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài, Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, sẽ như thế nào? Tiên tri Ê-sai nói rằng: “Nầy, Chúa, CHÚA của các đạo quân, sẽ cất khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa nguồn cung cấp và gậy nương cậy, mọi nguồn cung cấp bánh và mọi nguồn cung cấp nước” (Ê-sai 3:1).

Nếu không có bánh và nước thì toàn dân sẽ tiêu hao. Sự phán xét này rất nghiêm trọng! Ở đây không chỉ nói đến nạn đói về vật chất đã xảy ra cho dân Chúa thời Cựu Ước. Đối với Hội Thánh thời Tân Ước, câu này có nghĩa là: không còn thức ăn thuộc linh cho các tín đồ nữa. Anh em hiểu điều này không? Bỗng nhiên không còn bánh từ trời nữa. Lời phán của Chúa trong Hội Thánh ngày càng ít dần đi. Dĩ nhiên là người ta vẫn đọc Kinh Thánh và vẫn tiếp tuc giảng. Tuy nhiên, Chúa không còn nói với Hội Thánh nữa. Không còn thức ăn thuộc linh mà chỉ có chút xíu sự dạy dỗ về Kinh Thánh. Chúa không còn phán với Hội Thánh một cách sống động. Nhưng nếu không còn lời phán sống động của Chúa thì không có sự sống. Trong Ma-thi-ơ 4:4, Chúa nói: “Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời” (xem Phục Truyền 8:3).

Lời phán của Chúa, lời sống, linh nghiệm và là thanh gươm hai lưỡi, phải là thức ăn mỗi ngày của chúng ta. Đừng nghĩ mỗi ngày đọc Kinh Thánh một chút là đủ. Không! Rất có thể Kinh Thánh đối với chúng ta chỉ là chữ viết chết, là hiểu biết, là thần học và là sự dạy dỗ mà thôi. Chúng ta hãy coi chừng! Phao-lô nói rằng: “Chữ viết thì giết chết, nhưng Thánh Linh làm cho sống” (2.Cô-rinh-tô 3:6). Chữ viết không thể ban sự sống. Nếu chỉ có hiểu biết thì chúng ta sẽ kiêu ngạo. Chỉ có Thánh Linh cùng với Lời Chúa mới ban sự sống. Đó là lời sự sống, có hiệu quả trong đời sống mỗi ngày, thêm sức cho chúng ta và làm thức ăn cho chúng ta. Dù chúng ta nói nhiều về Kinh Thánh hay đọc Kinh Thánh thật nhiều, nhưng nếu Lời của Đức Chúa Trời không còn là thức ăn để thêm sức cho chúng ta nữa, thì đó là dấu hiệu về sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Khi Chúa Giê-su sống trên đất, có sự khác biệt lớn giữa sự dạy dỗ của Ngài và sự dạy dỗ của những người Pha-ri-si và các thầy dạy Kinh Thánh. Có thể cả hai bên đều dùng từ giống nhau, nhưng trong lời nói của Chúa có quyền năng và có tác dụng. Ánh sáng của Ngài phơi bày người ta và làm họ ăn năn. Nếu Lời Chúa đối với anh em là quyền năng, là sự chữa lành bên trong, là ánh sáng, sự sống và là thức ăn mà anh em sống, thì đó là bằng chứng cho thấy Chúa nói với anh em. Phao-lô nói: “vì anh em đòi hỏi một bằng chứng cho thấy Đấng Christ phán qua tôi” (2 Cô-rinh-tô 13:3). Một lời như vậy tác động rất mạnh đến chúng ta. Nhưng nếu chúng ta xúc phạm Đức Chúa Trời, phạm tội cùng Ngài và nổi loạn thì Ngài sẽ lấy đi thức ăn này ra khỏi chúng ta.

Ngoài ra, khi phán xét, Đức Chúa Trời cũng lấy đi nguồn cung cấp nước. Ở đây không chỉ nói đến nước là vật chất mà nói đến nước của sự sống, nghĩa là Thánh Linh. Tuy các tín đồ trong Hội Thánh vẫn nói đến Thánh Linh, nhưng người ta cảm nhận rằng không còn Thánh Linh nữa. Các Cơ Đốc nhân ở trong một môi trường như vậy thì không cảm nhận được điều này. Nhưng nếu một tín đồ ở bên ngoài đi vào, họ cảm nhận được rất rõ là không còn nước của sự sống nữa. Thánh Linh không còn đó. Có lẽ trước đây Thánh Linh đã từng tác động rất nhiều trong Hội Thánh, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác.
Những điều này mô tả sự phán xét của Đức Chúa Trời. Ngài thực sự đã lấy đi gậy và nguồn cung cấp bánh và nước. Cuối cùng, người ta còn nói những điều vô nghĩa trong Hội Thánh. Một tín đồ nói rằng chúng ta không cần nhiều câu Kinh Thánh, mà chỉ cần một câu là đủ. Đó là Cô-lô-se 1:27 “Đấng Christ trong chúng ta, niềm hy vọng về sự vinh hiển”. Nếu như vậy thì chúng ta đâu cần Kinh Thánh nữa. Đâu có đơn giản như vậy đâu! Nhiều tín đồ khác thì nói: “Các của lễ và các lễ mà sách Lê-vi nói đến thuộc về Cựu Ước. Chúng chẳng liên quan gì với chúng ta trong thời Tân Ước cả. Sách tiên tri Đa-ni-ên cũng không giúp gì cho chúng ta được, còn sách tiên tri Ê-xê-chi-ên thì càng không cần thiết”. Khi nghe những lời vô lý như vậy thì người ta không thể nói nên lời. Đây chính là sự phán xét mà Ê-sai 3:1 nói đến. Đức Chúa Trời đã lấy đi mọi nguồn cung cấp thức ăn thuộc linh của Hội Thánh. Hội Thánh chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng. Nguyện xin Đức Chúa Trời thương xót dân Ngài!

(www.facebook.com/himmlischesjerusalem)

RELATED ARTICLES
8,437FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất