HomeĐức TinĐừng sợ loài người mà hãy sợ Đức Chúa Trời

Đừng sợ loài người mà hãy sợ Đức Chúa Trời

“Hãy đến; chúng ta hãy lên núi của CHÚA, đến nhà Ðức Chúa Trời của Gia-cốp; để Ngài dạy bảo chúng ta các đường lối của Ngài, chúng ta sẽ bước đi trong các nẻo đường của Ngài…” (Ê-sai 2:3). Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay không thể dạy dỗ được. Không ai có thể nói gì với họ. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi người ta nói sự thật.

Thậm chí những ai bám lấy lẽ thật của Kinh Thánh cũng bị đuổi ra khỏi Hội Thánh. Chúa Giê-su cũng đã xác nhận điều này: “… người ta cũng từng bắt bớ các tiên tri trước các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 5:12).Tất cả những ai đi theo Chúa phải nghĩ đến chuyện mình sẽ bị đuổi ra khỏi nơi nhóm. Nhiều người trong dân Đức Chúa Trời không còn tai để nghe Chúa. Họ đã làm lòng mình trở nên cứng cỏi (xem Ê-sai 6:9-10, Công Vụ 28:26-27).

Anh em có sợ bị đuổi ra khỏi nơi nhóm không? Tôi muốn nói với anh em rằng: Chừng nào Chúa còn tiếp nhận anh em, thì anh em còn phải cám ơn Chúa vì người ta đuổi anh em ra. Người ta có thể làm gì với anh em được? Ê-sai 2:22 nói rằng: “Đừng nương cậy nơi loài người, là loài chỉ có hơi thở nơi lỗ mũi. Chúng có gì đáng kể đâu?”. Loài người chỉ có hơi thở nơi lỗ mũi. Nếu hơi thở mất đi thì mọi sự đều kết thúc. Mỗi người cũng chỉ là một làn hơi, nên đâu “có gì đáng kể đâu”. Chúng ta cần kính sợ Chúa, không cần sợ loài người.

Trong lĩnh vực chính trị, những người theo chủ nghĩa tự do có thể làm tất cả những gì mà họ muốn. Không ai có thể cản trở họ. Nếu ai dám nói điều gì thì ngay lập tức người đó sẽ bị gọi là cố chấp hay phân biệt chủng tộc. Vì thế đa số im miệng để mọi người làm điều mà mình thích. Anh em cho rằng trong Hội Thánh cũng như vậy sao? Nếu ai đó phạm tội hay làm điều trái với Lời Chúa thì chúng ta không được phép sửa hay sao? Chúng ta phải chấp nhận lối sống theo xác thịt sao? Không! Nếu như vậy thì Hội Thánh, núi Si-ôn, sẽ trở thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Ê-sai 1:9-10).

“Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của CHÚA sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem” (Ê-sai 2:3). Không chỉ mười điều răn mà toàn bộ lời Đức Chúa Trời là luật pháp. Chúng ta phải hướng cuộc sống của chúng ta theo lời Ngài. Ngày nay trong thời Tân Ước, Lời Chúa mang lại cho chúng ta Thánh Linh, sự sống, sự thật và ánh sáng. Thánh Linh của Chúa sống trong chúng ta không chỉ ban ân điển và vui hưởng cho chúng ta mà quan trọng hơn là để chúng ta bước đi theo ánh sáng của Ngài. Chúng ta muốn trở thành những người yêu mến Đức Chúa Trời, vâng phục theo lời Ngài và chỉ sợ một mình Ngài.

(Nguồn www.facebook.com/himmlischesjerusalem)

RELATED ARTICLES
8,437FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất