Lễ Lều Tạm

Lễ Lều Tạm là lễ cuối cùng trong bảy lễ của CHÚA vào cuối năm. Vào dịp lễ này, dân Israel rời bỏ nhà cửa để sống trong lều tạm suốt bảy ngày. Vì vậy, họ nhớ lại rằng họ […]

Read more

Lễ Vượt Qua

Trong bốn lễ đầu tiên thì lễ Bánh Không Men được nhắc đến nhiều nhất. Lễ đầu tiên là lễ Vượt Qua. Ma-thi-ơ 26 cho thấy rằng lễ Vượt Qua đã được thay thế bởi Bàn của Chúa. Tại sao? […]

Read more

Lễ Vượt Qua

Chào mừng các bạn đến với bài thuyết trình ngắn về Lễ Vượt Qua. Có lẽ đây là lễ nổi tiếng nhất của người Do Thái. Lễ này được mừng vào mùa xuân, ví dụ như ngày 08.04.2020.. Trong dịp […]

Read more