Lễ Lều Tạm

Featured Video Play Icon

Lễ Lều Tạm là lễ cuối cùng trong bảy lễ của CHÚA vào cuối năm. Vào dịp lễ này, dân Israel rời bỏ nhà cửa để sống trong lều tạm suốt bảy ngày. Vì vậy, họ nhớ lại rằng họ đã từng rời Ai Cập đi hành hương để đến miền đất hứa. Đối với chúng ta, là những Cơ Đốc nhân, lễ này cũng có ý nghĩa quan trọng nhất, đặc biệt là ngày nay: chúng ta chỉ là những người hành hương và khách lạ trên thế giới này vì chúng ta khao khát chờ đợi vương quốc 1000 năm đến trái đất này.