Luciferin trong vắc-xin mRNA

Tôi nghĩ các bạn, đặc biệt là những người tin Chúa, cần biết điều này trước khi tiêm vắc-xin covid-19. Trong các vắc-xin dùng công nghệ mRNA như Pfizer và Morderna có một thành phần có tên là luciferase. Lucifer […]

Read more