Tôi đã làm gì cho Chúa chưa?

1. Ngài đã hi sinh mạng sống của Ngài. Đổ huyết để tôi đến Đức Chúa Trời. Ngài đã hi sinh mạng sống cho tôi. Tôi đã làm được gì cho Chúa chưa? 2. Ngài đến thiếu thốn đau khổ […]

Read more

250 – Hãy nhớ lời thề của Đa-vít

1. Hãy nhớ lời thề Đa-vít, “Tôi không vào nhà của chính tôi, Chẳng để lòng mình ngơi nghỉ, Hay là để cho mắt thiếp đi, Đến khi tìm được một nơi cho Ngài. Chúa ôi! Một nơi cho Ngài.” […]

Read more

432 – Ý nghĩa của cuộc sống

1. Cuộc đời này có ý nghĩa chăng Trong tôi trống không vắng tênh Rồi ngày kia có tin hay rằng Cuộc sống có nhiều điều nữa. Và tôi đã không thể hiểu ra Vì nghe quá đơn sơ đến […]

Read more

327 – Vua tôi sẽ sớm quay trở lai

1.Ngày trở lại của Vua tôi đến rồi Ngài sẽ đổ đầy khắp nơi Ngài cứu chuộc hết, tất cả vũ trụ Sẽ thấy ánh sáng của Cha Chúa sẽ hoàn thành công việc của Chúa Tiếng chân Ngài đã […]

Read more

67- Jesus, con yêu Ngài

1. Jesus, con yêu Ngài, Và tình yêu Chúa cho con Làm con luôn luôn đi tìm Ngài, Và kéo con theo Ngài, Làm con luôn luôn đi tìm Ngài, Và bước chạy theo sau. Hỡi Chúa, đáng yêu sao! […]

Read more

52 – Chúa Jesus là tình yêu đầu

1. Chúa Jesus là tình yêu đầu; Người chúng con yêu hơn tất cả. Khi trái tim chúng con yêu Ngài, Lòng tràn dâng những điều ngọt ngào! Chúng con yêu Ngài vì chính Ngài, Nào phải đâu những điều […]

Read more
1 2