Hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần

Hội nghị Quezon City 11-2018. Trình bày Hiến pháp của vương quốc thiên đàng trong Ma-thi-ơ 5-7