Công nhận Jerusalem là thủ đô đời đời

    0
    8

    50 năm sau khi Israel chinh phục Đông Jerusalem, tổng thống Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô đời đời của nước Israel. Để tôn vinh việc công nhận này, người Do Thái đã đúc “đồng xu đền thờ” đầu tiên. Điều nàz đã làm ứng lời tiên tri: “Từ Si-ôn, CHÚA sẽ mở rộng vương quyền hùng mạnh của Con” (Thi Thiên 110:2)

    *** Xem bài ***
    *** Video ***