Dời sứ quán Mỹ đến Jerusalem

    0
    4

    Chính xác là 70 năm sau khi thành lập nước Israel, Mỹ đã chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem. Để vinh danh việc dời sứ quán này, người Do Thái đã cho đúc “đồng tiền đền thờ” thứ hai.