Dấu lạ trên trời trong Khải Huyền 12

    0
    18

    Một chòm sao cực kỳ hiếm bao gồm mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao đã làm ứng nghiệm dấu lạ lớn trên trời mà Khải Huyền 12 mô tả. Dấu lạ này liên quan trực tiếp đến sự cất lên của những người đắc thắng. Điều tiên tri sau đã được ứng nghiệm: “Rồi một dấu lạ lớn xuất hiện ở trên trời: Một phụ nữ mình được bao phủ bằng mặt trời, chân đứng trên mặt trăng, đầu đội vương miện bằng mười hai ngôi sao”
    (Khải Huyền 12:1)

    *** Dấu lạ trên trời ***