Con bò đỏ được sinh ra

    0
    22

    Sau gần 2000 năm, con bò đỏ đủ tiêu chuẩn đầu tiên đã được sinh ra ở Israel. Con bò này sẽ được dùng trong nghi thức thanh tẩy của người Do Thái (xem Dân Số Ký 19).

    *** Tin tức ***