Khai trương trường đào tạo thầy tế lễ ở Jerusalem

    0
    14

    Tổ chức Đền Thờ ở Jerusalem khai trương trường học đầu tiên cho các thầy tế lễ, là những người sẽ phục vụ trong đền thờ thứ ba trong tương lai. Các hậu duệ của A-rôn, thuộc chi phái Lê-vi, được kêu gọi trở về từ khắp nơi trên thế giới để được đào tạo làm thầy tế lễ.

    *** Tin tức ***

    *** Video ***