Hiệp định Abraham giữa Israel, UAE và Bahrain

    0
    14

    Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain, do Trump làm trung gian, đã ký Tuyên bố Hiệp định Abraham “…để thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa nhằm thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình giữa ba tôn giáo xuất phát từ Abraham và toàn thể nhân loại.” Hiệp định Abraham bao gồm một tầm nhìn về hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Trung Đông và trên toàn thế giới.

    *** Thông báo chính thức ***

    *** Tin tức ***