Hiệp định hòa bình giữa Israel và UAE

    0
    18

    Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, do Trump làm trung gian, đã ký một hiệp ước hòa bình sẽ đánh dấu việc bình thường hóa hoàn toàn mối quan hệ chính trị của Israel với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

    *** Tin tức ***

    *** Phim thuyết trình ***