Hôm nay chúng ta đang ở đâu? Và lối thoát là gì?

Featured Video Play Icon

Hơn một năm qua, chúng ta đã bị khổ sở bởi khẩu trang, đóng cửa, xét nghiệm và nghĩa vụ tiêm chủng. Người lớn cũng như trẻ em ngày càng phải chịu đựng nhiều hơn những biện pháp vô tận này. Nỗi sợ hãi về tương lai, lo lắng và bất ổn nội tâm lan rộng trong nhiều người. Có lối thoát nào không? Điều gì làm cho tâm hồn chúng ta tự do?