HomeĐức TinKế hoạch của Đức Chúa Trời đối với bạn

Kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với bạn

Nhiều dấu hiệu của thời đại cho biết rằng Chúa Giê-su sắp trở lại. Bạn đang mong đợi điều gì? Được cất lên khi Ngài đến? Được vào nhà của Cha ở trên thiên đàng? Để làm những gì bạn muốn như chơi đánh golf hay chơi bóng rổ? Đó có phải là những gì Đức Chúa Trời muốn bạn làm trong cõi đời đời không?

Sách Khải Huyền, sách cuối cùng của Kinh Thánh nói rằng: “Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta trở nên các vua và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời” (Khải Huyền 1:6)
Sách này lại nói: “vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người … và làm cho họ trở nên các vua và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, Và họ sẽ trị vì trên đất” (Khải Huyền 5:9-10). Và một lần nữa: „nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ; họ sẽ trị vì với Ngài một nghìn năm”(Khải Huyền 20:6).Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho dân của Ngài không chỉ là sự cứu chuộc mà còn nhiều hơn thế nữa: để họ trở thành vua và thầy tế lễ để cùng trị vì với Đấng Christ 1000 năm ở trên đất.

Trong sách đầu tiên của Kinh Thánh là sách Sáng Thế Ký, ngay từ đầu, kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho con người là: “Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng”
Nhưng điều gì đã xảy ra? Tội lỗi đã vào trong con người. Rô-ma 5:12 nói rằng: “Cho nên, như bởi một
người mà tội lỗi đã vào trong thế giới, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội”
Rô-ma 3:23 cũng nói rằng: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”
Do tội lỗi nên con người không còn đủ tiêu chuẩn để cai trị trên đất nữa. Vì thế Rô-ma 6:23 nói: „Tiền công của tội lỗi là sự chết”. Cũng vì tội lỗi mà con người được định sẵn để chết.

Đức Chúa Trời sẽ cứu con người và đưa vào vương quốc của Ngài như thế nào?
Khoảng 2000 năm trước, Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài là Chúa Giê-su Christ đến. Giăng Báp-tít thấy Giê-su đang tiến về phía mình, và nói: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế giới đi”. Trong lần đến đầu tiên, Chúa Giê-su đã đến để cứu con người. Chúa cũng rao giảng: "Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần”. Mục tiêu của Ngài cũng là mang con người vào vương quốc thiên đàng công bình của Đức Chúa Trời. Bây giờ, khi Chúa Giê-su trở lại, Ngài “…sẽ làm vua khắp đất!”

Đức Chúa Trời cũng mong muốn rằng “các thánh của Đấng Chí Cao sẽ nhận lấy vương quốc và nắm giữ vương quốc ấy đời đời cho đến đời đời vô cùng”. Đây là giải pháp của Đức Chúa Trời để cứu con người và thiết lập vương quốc của Ngài trên trái đất!

Làm thế nào để bạn nhận được sự cứu rỗi và được vào vương quốc của Đức Chúa Trời? “Giê-su đáp: Thật, Ta bảo thật ngươi: Nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời”

Đức Chúa Trời đã làm nó rất đơn giản. “Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu…”
Sau khi bước vào vương quốc Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói rằng: “hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình”. Chúng ta cũng cần phát triển và trưởng thành trong sự sống của Chúa, bởi vì chúng ta sẽ không tự động có đủ tiêu chuẩn để làm vua và thầy tế lễ để cùng cai trị với Chúa.

Khi Chúa Giê-su Christ trở lại thì “…tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi
người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác”
Đây là lý do tại sao Chúa Giê-su Christ ra lệnh cho chúng ta đi theo Ngài. “Người nào thắng và giữ các công việc của Ta cho đến cuối cùng thì Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các nước” và “Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta” Bạn có sẵn sàng lắng nghe, hợp tác và vâng lời Ngài không?

Sự lựa chọn là của bạn! Thời gian thật ngắn ngủi. Mục tiêu của Đức Chúa đối với bạn là trở thành vua và thầy tế lễ để trị vì trên trái đất với Đấng Christ, trong vương quốc công bình của Đức Chúa Trời!

Bạn hãy trở thành một phần của kế hoạch của Đức Chúa Trời trước khi Ngài đến!

RELATED ARTICLES
8,444FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất