Sự phán xét

Có khả năng bào chữa khi bị phán xét không?

Một số người nghĩ rằng trước tòa phán xét của Thượng Đế, họ có thể nói rằng: “Thượng Đế ơi, Ngài không thể bỏ con vào hỏa ngục vì con không hiểu Phúc Âm”. Bạn ơi, tôi có thể nói với bạn rằng Thượng Đế đã dự tính một câu trả lời từ lâu rồi để bạn không thể bào chữa được.

Xin bạn hãy nghe đây: “Đến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân nầy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn năn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn Giô-na” (Ma-thi-ơ 12:41). Trong câu này, Chúa Giê-su nói về sự phán xét. Chúa có cần kết án con người vào ngày phán xét không? Điều này hoàn toàn không cần thiết. Thượng Đế sẽ không phải làm gì cả; dân thành Ni-ni-ve sẽ lên án những người vô tín.

Ni-ni-ve từng là một thành phố lớn rất nổi tiếng. Mọi người trong thành đều là tội nhân (Giô-na 1:2). Vào một ngày kia, Thượng Đế sai tiên tri Giô-na đến đó để rao giảng rằng sau bốn mươi ngày thành Ni-ni-ve sẽ bị sụp đổ. Vì dân thành Ni-ni-ve tin Thượng Đế, họ kêu gọi kiêng ăn, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất đều mặc vải gai, ăn năn, than khóc với Thượng Đế (Giô-na 3:4-5). Khi Thượng Đế thấy họ bỏ đường xấu xa, Ngài không trừng phạt họ như đã phán nữa (Giô-na 3:10). Thành phố này nhận được ân điển của sự tha tội. Chúa trích dẫn sự kiện trên để chứng minh rằng dân thành Ni-ni-ve sẽ định tội thế gian.

Dân thành Ni-ni-ve đã ăn năn sau khi nghe lời tiên tri Giô-na rao giảng. Nhưng “mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn Giô-na”. Ngày nay con người có Lời của Con Thượng Đế. Trong chúng ta ai chưa từng đọc Kinh Thánh? Ai chưa từng đọc sách Phúc Âm Giăng? Nếu bạn nói rằng bạn đã chưa bao giờ nghe Con Thượng Đế đã chết cho bạn thì đó chỉ là lời ngụy biện mà thôi. Bạn đã nghe nói về điều này rồi và bạn không thể nào thoát khỏi sự phán xét. Vào ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ nói: “Chúng ta đã ăn năn, sau khi nghe tiên tri Giô-na rao giảng. Nhưng các ngươi nghe Phúc Âm của Con Thượng Đế mà không chịu ăn năn. Các ngươi mong được tha thứ trong ngày phán xét hay sao?”

Có lẽ một số người nói rằng Giô-na đã đến thành Ni-ni-ve và rao giảng nơi đó. Vì vậy, người nơi đó có cơ hội ăn năn. “Còn tôi ở nông thôn, chẳng ai rao giảng Phúc Âm cho tôi. Vì thế, Thượng Đế không thể nào kết tội một người như tôi được!”. Tuy nhiên Thượng Đế nêu một sự kiện khác để những người như vậy không thể bào chữa được. “Đến ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn” (Ma-thi-ơ 12:42). Nữ hoàng này là nữ hoàng của Sê-ba, nước Ê-thô-bi ngày nay (1.Các vua 10:1, 2.Sử-ký 9:1). Nữ hoàng từ nơi tận cùng trái đất đến để nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Chúa chúng ta cao trọng hơn Sa-lô-môn nhiều; Lời Chúa phán khôn ngoan hơn lời của Sa-lô-môn. Chúa nói về sự sống đời đời và sự chết đời đời.

Nữ hoàng từ tận cùng của trái đất đến để nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Còn bạn chỉ cư ngự xa thành phố khoảng chừng hai mươi cây số hoặc một trăm cây số. Bạn không thể đến buổi nhóm rao giảng Phúc Âm tối thiểu một lần hay sao? Do đó, nữ hoàng phương nam có thể định tội bạn. Khoảng cách từ nhà bạn đến chỗ rao giảng Phúc Âm có xa hơn khoảng cách mà nữ hoàng nam phương đã đi không? Vì vậy, không một người chưa được cứu rỗi nào lại có thể bào chữa vào ngày phán xét.

Ai có thể thoát khỏi sự phán xét?

Có lẽ một số người nghĩ rằng họ có thể trốn thoát khỏi sự phán xét bằng cách nào đó. Những ý tưởng dại dột như thế thỉnh thoảng xuất hiện. Có thể một người nào đó nghĩ mình có thể trốn đâu đó trong âm phủ sau khi chết. Tôi phải nói với bạn rằng điều đó chẳng ích lợi gì cả. Xin bạn hãy nghe những gì Thượng Đế nói: “Dầu chúng nó đào đến âm phủ, tay ta cũng sẽ móc chúng ra…” (A-mốt 9:2, Thi-thiên 139:8). Bạn nghĩ rằng bạn có thể khóa miệng âm phủ lại và ẩn trốn sâu dưới âm phủ, tuy nhiên tay Thượng Đế sẽ đem bạn ra khỏi đó.

Có lẽ một số khoa học gia và phi công nghĩ rằng họ có thể bay lên trời khi sự phán xét đến. Dầu vậy, điều đó cũng không thể được, bạn hãy nghe đây: “…dầu chúng nó trèo lên trời, Ta cũng sẽ kéo chúng xuống” (A-mốt 9:2). Dầu bạn cố leo lên cao cách mấy, Thượng Đế có thể kéo bạn xuống rất dễ dàng.

Có lẽ một số người khác hy vọng có thể trốn trong rừng sâu rậm rạp. Lời Thượng Đế nói về điều nầy: “Dầu chúng nó ẩn nấp trên đỉnh núi Cạt-mên, Ta cũng sẽ đi tìm đặng kéo chúng nó ra” (A-mốt 9:3). Lại có người cho rằng họ có thể trốn ở dưới đáy biển khi đường đến âm phủ, đường lên trời hay đường dẫn đến các rừng sâu bị chặn lại. Nhưng Thượng Đế nói: “dầu chúng nó lánh khuất mắt ta nơi đáy biển, ta cũng sẽ sai rắn cắn chúng nó tại đó” (A-mốt 9:3). Những câu Kinh Thánh trên là những hình ảnh tượng trưng mà Thượng Đế muốn chỉ cho chúng ta thấy. Cho dầu bạn có thể thoát khỏi tay con người bằng cách trốn trong âm phủ, lên trời, trong rừng rậm, hoặc là dưới đáy biển sâu, nhưng bạn không thể nào thoát khỏi bàn tay của Thượng Đế. Theo như Kinh Thánh bày tỏ, bạn không thể nào thoát khỏi sự phán xét.

Tình trạng sự phán xét như thế nào?

Khốn thay cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bây, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bây, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bây. Còn mầy, Ca-bê-na-um, là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm ra giữa mầy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta rao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mầy” (Ma-thi-ơ 11:21-24). Các bạn ơi, nếu ngày nay các bạn còn phạm tội, sống theo thế gian, tìm kiếm những lạc thú cho riêng mình, các bạn phải tính trước cho sự phán xét. Không chỉ có sự chết là chắc chắn sẽ đến mà sự phán xét cũng không thể tránh khỏi. Sự chết đến như thế nào thì sự phán xét cũng đến y như thế đó.

Tôi nói với người dân tại Thượng Hải: Các bạn sẽ bị giống như người dân tại Ty-rơ và Si-đôn. Ty-rơ và Si-đôn từng là những thành phố to lớn và phồn thịnh, nhưng ngày nay chỉ là nơi mà người ta phơi lưới đánh cá mà thôi. Còn thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, vì sự gian ác của nó mà Thượng Đế đã hủy diệt bởi lửa và lưu huỳnh từ trời rơi xuống. Cách đây vài năm, người ta tìm thấy được những di tích cổ bị bao phủ bởi chất lưu huỳnh nơi mà trước kia có những thành phố nầy. Tuy nhiên, dân thành Sô-đôm, Ty-rơ và Si-đôn sẽ bị phán xét nhẹ hơn dân Thượng Hải. Các bạn có thể được tha thứ, nếu Chúa chưa ra đời, nếu Con Thượng Đế chưa chịu chết để đền tội cho con người và con người chưa biết gì về tội lỗi và sự phán xét. Tuy nhiên, ngày nay các bạn đã nghe về việc Con Thượng Đế đã chết cho các bạn rồi. Tôi khóc cho các bạn nếu các bạn chưa xưng nhận tội lỗi mình, bởi vì sự phán xét sắp đến sẽ vô cùng nặng nề và nghiêm ngặt. Chính bạn, thế gian với những niềm vui của nó sẽ qua đi, nhưng sự phán xét thì không bao giờ qua đi.

In bài